Cập nhật: Mức lương khởi điểm của công chức mới nhất

Lương cán bộ, công chức vẫn được coi là thấp so với khối doanh nghiệp. Vậy cụ thể, mức lương khởi điểm của các đối tượng này là bao nhiêu?

Căn cứ tính lương khởi điểm của cán bộ, công chức

Lương của cán bộ, công chức hiện được tính theo công thức sau:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

- Mức lương cơ sở hiện nay: 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP)

- Mức lương cơ sở từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14).

Lương khởi điểm của cán bộ, công chức được tính theo công thức nêu trên nhưng nằm ở bậc 1 trong Bảng lương cán bộ, công chức, tức có hệ số lương dao động từ 1,35 – 6,2.

Cập nhật: Mức lương khởi điểm của công chức mới nhất

Lương khởi điểm của công chức nằm ở Bậc 1 của Bảng lương (Ảnh minh họa)

Mức lương khởi điểm của một số đối tượng cán bộ, công chức

Dựa vào công thức trên, có thể tính ra mức lương khởi điểm của cán bộ, công chức ở một số chức danh như sau:

- Đối với chuyên viên, thanh tra viên

+ Mức lương khởi điểm hiện nay: 1,39 triệu đồng x 2,34 = 3,252 triệu đồng/tháng

+ Mức lương khởi điểm từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng.

- Đối với nhân viên hải quan, thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

+ Mức lương khởi điểm hiện nay: 1,39 triệu đồng x 1,65 = 2,293 triệu đồng/tháng

+ Mức lương khởi điểm từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,458 triệu đồng/tháng.

Trên đây là thông tin về mức lương khởi điểm của công chức mới nhất hiện nay. Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng 85% lương. Lưu ý thêm, đây chỉ là mức lương, ngoài ra công chức còn được hưởng một số khoản phụ cấp tùy vào vị trí công việc. Xem toàn bộ thông tin về chế độ lương - phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tại đây.Lan Vũ 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục