Thông tin quan trọng cán bộ, công chức cần biết trước 15/11/2019

Sắp tới đây, có rất nhiều chính sách mới về cán bộ, công chức có hiệu lực. Một trong số đó là việc bãi bỏ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các đối tượng này.


Bãi bỏ Thông tư về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức thuế

Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Một trong những văn bản nổi bật sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày từ ngày 15/11/2019 là Thông tư số 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó, Thông tư này quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, năng lực và trình độ của từng ngạch công chức công tác tại các chuyên ngành:

- Kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

- Thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

- Hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính.

Những tiêu chuẩn này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức các chuyên ngành này.

Như vậy, bắt đầu từ 15/11/2019, toàn bộ những quy định về các tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ này sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.

cán bộ, công chức
Cán bộ công chức cần biết những thông tin này trước 15/11/2019 (Ảnh minh họa)

Những thông tin quan trọng khác cán bộ, công chức cần biết

Tại Thông tư 11 này, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến cán bộ, công chức như:

1/ Thông tư số 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

2/ Thông tư số 07/2006/TT-BNV hướng dẫn xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

3/ Quyết định số 135 năm 2005 ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

4/ Quyết định số 04/2008 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra;

5/ Thông tư 22 năm 2003 hướng dẫn bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập;

6/ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự...

Những văn bản này đều hết hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

>> Danh mục văn bản hiện hành lĩnh vực Cán bộ - Công chức

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.