Tăng giảm cỡ chữ:

Biểu phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức mới nhất

Bộ Nội vụ vừa công bố các thủ tục hành chính liên quan đến thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức tại Quyết định 546/QĐ-BNV. Trong đó có nêu cụ thể về các mức phí thi tuyển công chức/viên chức; phí xét tuyển công chức/viên chức… mới nhất.

BIỂU PHÍ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 


Hình thức thi/xét tuyển


Mức lệ phí

(Đơn vị: đồng/thí sinh/lần)

Thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Dưới 100 thí sinh

500.000

Từ 100 - dưới 500 thí sinh

400.000

Từ 500 thí sinh trở lên

300.000

Thi nâng ngạch công chức

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Dưới 50 thí sinh

1.400.000

Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

1.300.000

Từ 100 thí sinh trở lên

1.200.000

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương

 

Dưới 100 thí sinh

700.000

Từ 100 - dưới 500 thí sinh

600.000

Từ 500 thí sinh trở lên

500.000

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I

 

Dưới 50 thí sinh

1.400.000

Từ 50 - dưới 100 thí sinh

1.300.000

Từ 100 thí sinh trở lên

1.200.000

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng III

Dưới 100 thí sinh

700.000

Từ 100 - dưới 500 thí sinh

600.000

Từ 500 thí sinh

500.000

Thi phúc khảo

150.000 đồng

 

>> Thi nâng ngạch công chức - Những quy định mới áp dụng từ 2019

Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: thi tuyển công chức thi tuyển viên chức