Mẫu Biên bản đại hội chi bộ Đảng và 4 điều cần biết

Chi bộ Đảng là hạt nhân cơ sở của mỗi tổ chức Đảng. Theo thường lệ, mỗi lần tổ chức đại hội chi bộ đều phải ghi lại biên bản để làm căn cứ thực hiện quyết định trong nhiệm kỳ tiếp theo. Dưới đây là mẫu biên bản đại hội chi bộ Đảng.


1. Biểu mẫu biên bản đại hội chi bộ Đảng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) ......                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LẦN THỨ........... NHIỆM KỲ ......                                             …….., ngày... tháng... năm…

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ… nhiệm kỳ…

Đại hội chi bộ... nhiệm kỳ…………. diễn ra … giờ… ngày…tháng…năm 20…

Đại hội có mặt……... Đảng viên/tổng số … Đảng viên được triệu tập. Đảng viên chính thức …. đồng chí.

Đại biểu mời có …. đồng chí gồm: (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

1. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm: ……

Thư ký Đại hội: ……………

2. Đại hội nghe báo cáo:

- Tình hình Đảng viên dự Đại hội: Có …. Đảng viên/…. Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội, vắng … Đảng viên, lý do: ………..; có....... Đảng viên bị bác tư cách, lý do (nếu có) ...

- Tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, do đồng chí …..… trình bày

- Báo cáo Chính trị của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ ……, do đồng chí ....... trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ…

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ……., do đồng chí ……trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ ...

3. Đại hội nghe phát biểu chỉ đạo của Đảng cấp trên: ………………

4. Đại hội thảo luận

- Thảo luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí …… trình bày.

- Thảo luận về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí ……… trình bày.

- Về kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: ……..

- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: …………

- Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: ……………

5. Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ….

Đại hội quyết định số lượng Cấp ủy viên khóa tới là …. đồng chí. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm …. đồng chí, gồm: …………

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

- Kết quả bầu cử công bố (họ và tên xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu):

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới (họ và tên theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập:

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Đại hội bầu Bí thư Chi bộ: Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí: …. với …/… phiếu (…%)

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

- Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí … trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội bầu Phó Bí thư Chi bộ. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí ………. với …/… phiếu (…%)

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

- Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí …… trúng cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

6. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội

- Số Đảng viên tán thành: …. đồng chí, chiếm tỷ lệ ….. %

- Số Đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến: Không

Đại hội bế mạc hồi ........... giờ...........phút, ngày …. tháng …. Năm..../.

            THƯ KÝ                                                T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)


2. Những lưu ý về đại hội chi bộ Đảng

2.1 Chi bộ Đảng là gì?

Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng, chi bộ Đảng là tổ chức Đảng có nhiệm vụ chính trị, giáo dục, quản lý và phân công nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, chi bộ cũng là nơi làm công tác vận động quần chúng và phát triển Đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật của Đảng viên.

Một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của chi bộ Đản là thu, nộp Đảng phí.

Có thể thấy, chi bộ Đảng là một trong những nền tảng cơ bản của một Đảng bộ và đây cũng chính là tổ chức cơ sở Đảng cùng với Đảng bộ cơ sở.

Xem thêm…

bien ban dai hoi chi bo dang

2.2 Nhiệm kỳ đại hội của chi bộ Đảng là bao lâu?

Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Đảng nêu rõ:

Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

Như vậy, nhiệm kỳ đại hội chi bộ là 2,5 năm/lần tức là 05 năm hai lần tổ chức. Tuy nhiên, có thể tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá 06 tháng.

2.3 Quy định về việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ

Cũng tại Điều lệ Đảng, cụ thể là tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Đảng khẳng định:

Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên

Theo đó, chi bộ Đảng phải có 09 Đảng viên chính thức. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tiễn của chi bộ, đại hội có thể xem xét và quyết định bầu chi ủy hay chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

2.4 Nội dung đại hội chi bộ

Thông thường, tại một đại hội chi bộ cần pahri tiến hành các nội dung sau đây:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ trước đó; kiểm điểm Đảng viên…

- Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như đặt ra giải pháp của nhiệm kỳ tới đây.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện của Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

- Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ tới cùng đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ tới…

Tùy vào tình hình thực tiễn để bổ sung thêm nội dung hoặc bỏ bớt đi nội dung của đại hội chi bộ Đảng so với những nội dung nêu trên.

Trên đây là biểu mẫu biên bản đại hội chi bộ Đảng và những vấn đề xung quanh đại hội chi bộ Đảng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng lên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn chi tiết về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Hiện nay, phần lớn người được tuyển dụng vào làm viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ có một số trường hợp đặc biệt được hưởng biên chế suốt đời. Hãy theo dõi bài viết để biết các đối tượng được hưởng biên chế suốt đời này ai.