3 bảng lương mới của lực lượng vũ trang từ năm 2021

Theo định hướng của Bộ Chính trị, năm 2021 không chỉ áp dụng 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn áp dụng 03 bảng lương mới cho lực lượng vũ trang (Nghị quyết 27-NQ/TW).

Cơ cấu bảng lương của lực lượng vũ trang từ năm 2021

Tại Nghị quyết 27, Bộ Chính trị khẳng định sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới. Theo đó, sẽ có 03 bảng lương mới của lực lượng vũ trang gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an.

Bảng lương này sắp xếp theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Bảng lương này vẫn giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

Các bảng lương nêu trên sẽ được sắp xếp theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Như vậy, từ năm 2021, cách thức tính lương như hiện nay đối với lực lượng vũ trang (hệ số lương x mức lương cơ sở) sẽ không còn được duy trì. Tuy nhiên, Nghị quyết 27 cũng khẳng định việc tính lương theo các bảng lương mới nêu trên vẫn bảo đảm tiền lương thực nhận không thấp hơn tiền lương mà lực lượng vũ trang đang hưởng hiện nay.

3 bảng lương mới của lực lượng vũ trang từ năm 2021 (Ảnh minh họa)


Chế độ phụ cấp của lực lượng vũ trang từ năm 2021

Cũng giống như chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp của lực lượng vũ trang từ năm 2021 có nhiều điểm mới. Những nội dung này thể hiện tại Nghị quyết 27 như sau:

- Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm đối với lực lượng vũ trang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hiện được quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP) được gộp thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo (hiện được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP);

- Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề);

- Đặc biệt, lực lượng vũ trang vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Nếu như cán bộ, công chức, viên chức không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì quân đội, công an, cơ yếu vẫn là 03 đối tượng đặc thù được hưởng khoản phụ cấp này. Đây là điểm khác biệt lớn nhất về chế độ phụ cấp giữa lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021...

>> Bảng lương của Quân đội, Công an năm 2020

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.