Bảng lương công chức kế toán 2023 mới nhất

Trong năm 2023, lương công chức sẽ có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2022 này. Dưới đây là bảng lương công chức kế toán 2023 chi tiết nhất bằng hình ảnh minh hoạ cụ thể để người đọc dễ dàng tra cứu mức lương của đối tượng này.

Lương công chức kế toán 2023 sẽ thế nào?

Công chức kế toán là người làm công tác kế toán tại cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội ở các cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC, công chức kế toán gồm các chức danh và mã số ngạch công chức sau đây: Kế toán viên cao cấp mã số gnachj 06.029; kế toán viên chính mã số ngạch 06.030, kế toán viên mã số ngạch 06.031 và kế toán viên trung cấp mã số 06.032.

Theo đó, ngạch công chức chuyên ngành kế toán được xếp lương theo quy định của khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022 như sau:

- Kế toán viên cao cấp: Áp dụng lương công chức A3, nhóm 2 (A3.2) có hệ số lương từ 5,75 - 7,55.

- Kế toán viên chính: Áp dụng hệ số lương công chức A2, nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78.

- Kế toán viên: Áp dụng lương công chức A1, có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

- Kế toán viên trung cấp: Áp dụng lương công chức A0, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89.

luong cong chuc ke toan 2023

Về mức lương của công chức chuyên ngành kế toán, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên đối tượng này vẫn áp dụng cách tính lương từ trước đến nay:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số lương đã được quy định cụ thể ở trên. Tương ứng với từng loại công chức sẽ là hệ số lương cụ thể. Chi tiết được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Mức lương cơ sở: Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, ngày 11/11/2022 vừa qua, tại kỳ họp của Quốc hội, các đại biểu đã thống nhất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng đang áp dụng hiện nay lên 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Do đó, mức lương cơ sở áp dụng trong cách tính lương công chức kế toán 2023 sẽ gồm hai mức là 1,49 triệu đồng/tháng và 1,8 triệu đồng/tháng theo hai giai đoạn sau đây:

- Giai đoạn 1: Từ nay đến hết ngày 30/6/2023: Lương kế toán = Hệ số x 1,49 triệu đồng/tháng.

- Giai đoạn 2: Từ 01/7/2023 cho đến khi có chính sách mới về tiền lương áp dụng cho công chức, viên chức: Lương kế toán = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số.

Cụ thể mức lương công chức kế toán 2023 sẽ như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

luong cong chuc ke toan 2023luong cong chuc ke toan 2023luong cong chuc ke toan 2023luong cong chuc ke toan 2023

Điều kiện trở thành công chức kế toán 2023

Không chỉ lương mà điều kiện, tiêu chuẩn để được tuyển dụng vào công chức chuyên ngành kế toán năm 2023 vẫn đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BNV.

Theo đó, điều kiện cụ thể để trở thành công chức kế toán năm 2023 cụ thể như sau:

Ngạch

Tiêu chuẩn

Căn cứ

Kế toán viên cao cấp

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước dành cho ngạch kế toán viên cao cấp/có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Khoản 4 Điều 5

Kế toán viên chính

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính/bằng cao cấp lý luận chính trị, hành chính.

Khoản 4 Điều 6

Kế toán viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Khoản 4 Điều 7

Kế toán viên trung cấp

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên.

Khoản 4 Điều 8

Trên đây là giải đáp chi tiết về lương công chức kế toán 2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết từ chuyên gia pháp lý của LuatVietnam.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục