Bảng lương công chức văn thư mới nhất

Ngoài bảng lương chung dành cho các đối tượng công chức, dưới đây, LuatVietnam gửi đến độc giả bảng lương mới nhất của công chức văn thư.

Công chức văn thư phải tuyệt đối bảo mật trong công việc

Đây là một trong những yêu cầu chung về phẩm chất của các công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, một công chức văn thư phải có các tiêu chuẩn chung về phẩm chất được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV:

- Tận tụy, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận và gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tuyệt đối chấp hành nguyên tắc bảo mật trong thực thi công vụ;

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

-Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công chức, chấp hành sự phân công của cấp trên, tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp luật, kỷ cương, trật tự hành chính…

- Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;

- Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

lương công chức văn thư
Cách xếp lương cho công chức văn thư (Ảnh minh họa)

Bảng lương của công chức văn thư mới nhất

Thông tư 10/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 20/9/2019 đã hướng dẫn cách xếp lương cho công chức văn thư như sau:

- Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại Al;

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Cụ thể bảng lương của các đối tượng này:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương

6,556

7,0626

7,5692

8,0758

8,5824

9,089

9,5956

10,1022

Văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3,4866

3,9783

4,47

4,9617

5,4534

5,9451

6,4368

6,9285

7,4202

Văn thư trung cấp (02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2,7714

3,0694

3,3674

3,6654

3,9634

4,2614

4,5594

4,8574

5,1554

5,4534

5,7514

6,0494


Trong đó, nếu công chức được tuyển dụng vào vị trí có yêu cầu ngạch công chức văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Trên đây là bảng lương của công chức ngành văn thư với các công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

>> Từ ngày 01/7/2019, ai được tăng lương nhiều nhất?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.