Mẫu Bản nhận xét Đảng viên dự bị và cách ghi

Để được trở thành Đảng viên chính thức, Đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm và phải có bản nhận xét, đánh giá của Đảng viên hướng dẫn. Dưới đây là chi tiết cách viết bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất.

1. Mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị

Bản nhận xét Đảng viên dự bị là biểu mẫu ban hành kèm Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 05/6/2017.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.………………………………………

Tôi là:……………………………, sinh ngày ...... tháng ...... năm..............

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….………………….

Ngày ...... tháng ...... năm.............. được Chi bộ phân công giúp đỡ Đảng viên dự bị: …………………….  được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày ...... tháng ...... năm.............. , phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của Đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của Đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí……… trở thành Đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……….., ngày ...... tháng ..... năm....

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ họ và tên)

2. Hướng dẫn cách viết bản nhận xét Đảng viên

Để biết khai bản nhận xét Đảng viên thế nào, LuatVietnam hướng dẫn cách ghi như sau:

Người làm đơn: Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ Đảng viên dự bị trong thời gian người này dự bị 12 tháng.

Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ Đảng viên dự bị phải nêu rõ ngày, tháng, năm sinh của mình cũng như chi bộ bản thân đang sinh hoạt. Đồng thời, trong bảng nhận xét, Đảng viên chính thức cũng phải nêu cụ thể thời gian được Chi bộ phân công giúp đỡ Đảng viên dự bị.

Nội dung nhận xét: Trong quá trình dự bị 12 tháng, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện theo các tiêu chuẩn của Đảng viên dưới sự giúp đỡ của Đảng viên chính thức.

Do đó, về nội dung nhận xét, Đảng viên chính thức phải nêu cụ thể ưu điểm, nhược điểm, lập trường tư tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, Nhà nước cùng đạo đức, lối sống cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Đảng viên dự bị trong 12 tháng này.

Theo đó, LuatVietnam xin gửi đến gợi ý viết nhận xét Đảng viên dự bị như sau:

- Ưu điểm: Đảng viên dự bị cũng như gia đình, người thân thực hiện đúng pháp luật, giữ vững an ninh, an toàn, trật tự xã hội; có trí cầu tiến, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, thực hiện theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết, hay giữ đỡ mọi người…

Nhược điểm: Chưa thật sự mạnh mẽ trong phê bình và tự phê bình, vẫn còn cả nể tại các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, chi bộ…

- Lập trường tư tưởng, chính trị: Vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, có tác phong đúng đắn, mẫu mực…

- Đạo đức lối sống: Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, lành mạnh, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và tấm gương sáng trong cộng đồng, xã hội.

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

ban nhan xet dang vien du bi


3. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết

3.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.

3.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?

Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:

- Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.

Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.

Trên đây là quy định về bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất. Nếu còn thắc mắc vấn đề gì liên quan đến bài viết, LuatVietnam sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ tại tổng đài 1900.6192.

>> Muốn chuyển thành Đảng viên chính thức, thủ tục thế nào?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục