Bảng lương mới nhất của chuyên viên Nhà nước

Chuyên viên là một trong những ngạch công chức hành chính phổ biến nhất trong các cơ quan Nhà nước. Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở của công chức thay đổi thì mức lương chuyên viên sẽ được điều chỉnh thế nào?

*Lưu ý: Bài viết này được đăng tải ở thời điểm Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết 122 về chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Hiện nay, mức lương chuyên viên Nhà nước vẫn áp dụng theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng

Theo Điều 42 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chuyên viên là một trong số những ngạch công chức. Trong đó, ngạch chuyên viên được phân loại dựa vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, lương của công chức vẫn được xếp theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Căn cứ Nghị định 204 năm 2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, lương của ngạch chuyên viên cao cấp được xếp theo lương của công chức A3.1; Chuyên viên chính được xếp theo lương của công chức A2.1; Chuyên viên được xếp theo lương của công chức A1.

Theo Nghị định 38 năm 2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Bắt đầu từ 01/7/2020 tới đây, mức lương cơ sở này sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Như vậy, chi tiết bảng lương của nhóm đối tượng này như sau:

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/10/bang-luong-ngach-chuyen-vien-Nha-nuoc-nam-2020_1002123440.xlsx

* Bảng lương chuyên gia cao cấp trong cơ quan Nhà nước

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

Đến 30/6/2020

9.238

9.774

10.311

10.847

11.384

11.92

Từ 01/7/2020

9.920

10.496

11.072

11.648

12.224

12.8

* Các đối tượng khác, bạn đọc vui lòng bấm tải về để xem toàn bộ.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/10/bang-luong-ngach-chuyen-vien-Nha-nuoc-nam-2020_1002123440.xlsx

Trên đây là Bảng lương chuyên viên Nhà nước mới nhất do LuatVietnam tổng hợp.

>> Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục