5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021

Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được áp dụng theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ năm 2021, sẽ có đến 05 bảng lương mới dành cho các đối tượng này.

1 bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo

Bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng theo nguyên tắc:

- Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc; Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất

- Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới

- Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương

- Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021

 Nghị quyết 27-NQ/TW đề cập đến việc xây dựng 5 bảng lương mới cho công chức (Ảnh minh họa)


1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo

Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề

- Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.


3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang

Với lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương riêng, gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Đáng chú ý, khi xây dựng 05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức nêu trên, mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ được bãi bỏ; thay vào đó sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Trên đây là thông tin về 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức dự kiến được áp dụng từ năm 2021. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc xây dựng 5 bảng lương sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.

Hiện chính sách tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được LuatVietnam cập nhật tại đây.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục