Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.122 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
22

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày "Thầy thuốc Việt Nam" (27/02/1955-27/02/2023)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
23

Quyết định 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt số lượng công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
24
25

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
26

Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
27

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
28

Quyết định 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
29

Quyết định 1/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nội dung thứ 5 thuộc Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 61/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
30

Quyết định 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
31

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
32

Quyết định 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
33

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
34

Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
35

Quyết định 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
36

Quyết định 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2023 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
37

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
38

Quyết định 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
39

Quyết định 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Ninh Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
40

Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về