Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 735 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
701

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Sơn Tây Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Sơn Tây

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
702

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh, Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
703

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông, Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Hà Đông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
704

Quyết định 1886/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giảm biên chế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
705

Quyết định 890/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
706

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
707

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
708

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
709

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
710

Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
711

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm công tác khuyến nông cơ sở

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
712

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
713

Quyết định 2827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
714

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
715

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
716

Quyết định 2573/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài về việc riêng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2008
717

Quyết định 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài làm việc riêng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2013
718

Quyết định 1865/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
719

Quyết định 782/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
720

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế giảng viên kiêm chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
Vui lòng đợi