cán bộ công chức.

Lọc bài viết theo:

Thủ tục đề xuất đổi mới, sáng tạo thực hiện như thế nào? 05/10/2023

Nhà nước luôn khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bài viết này cung cấp thông tin giúp cán bộ thực hiện thủ tục đề xuất đổi mới sáng tạo với cấp trên theo quy định của pháp luật.

Đã có Nghị định sửa đổi về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 21/09/2023

Ngày 20/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài chính 22/08/2023

Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

[Tổng hợp] 3 tin vui với người không chuyên trách cấp xã từ 01/8/2023 11/06/2023

Dưới đây là quy định về người không chuyên trách cấp xã từ 01/8/2023 được nêu tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố.

Cán bộ, công chức sắp phải tuân theo 1 quy chuẩn đạo đức riêng? 17/03/2023

Đạo đức công vụ là một trong những yếu tố có tác động để điều chỉnh hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Mới đây, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ.