cấm kinh doanh

Lọc bài viết theo:

6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới nhất 18/02/2019

Bên cạnh các ngành nghề được đầu tư kinh doanh, pháp luật cũng quy định cụ thể các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Để việc đầu tư hợp pháp thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần quan tâm tới ngành nghề nào bị cấm kinh doanh hiện nay