cách tính thuế

Lọc bài viết theo:

Hạn nộp hồ sơ, hạn nộp thuế của hộ kinh doanh từ 01/8/2021 21/06/2021

Với việc bổ sung phương pháp nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì hạn nộp thuế của hộ kinh doanh cũng có sự thay đổi từ ngày 01/8/2021 theo quy định của Thông tư 41/2021/TT-BTC.