cách chức

Lọc bài viết theo:

Khi nào công chức bị kỷ luật cách chức? 28/05/2021

Sau bài viết khi nào công chức bị giáng chức, LuatVietnam nhận được khá nhiều thắc mắc về vấn đề kỷ luật cách chức của công chức. Vậy trường hợp nào công chức sẽ bị kỷ luật cách chức?

Công chức đã bị cách chức có được bổ nhiệm lại? 04/09/2019

Cách chức là một trong những hình thức kỷ luật dành cho cán bộ, công chức. Vậy liệu công chức đã bị cách chức thì có thể được bổ nhiệm lại không?

Công chức bị cách chức trong những trường hợp nào? 30/04/2019

Cách chức là một trong những hình thức kỷ luật đối với công chức; nhưng chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.