cá nhân kinh doanh

Lọc bài viết theo:

Mới: 12 biểu mẫu về quản lý thuế áp dụng từ ngày 01/8/2021 18/06/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 01/8/2021.

Cá nhân tự kinh doanh: Không cần đăng ký nhưng vẫn phải nộp thuế, lệ phí 10/06/2021

Cá nhân tự kinh doanh là một hình thức kinh tế đặc biệt vì không cần phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh cần lưu ý về việc phải nộp một số loại thuế, lệ phí trong quá trình hoạt động.