Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Lọc bài viết theo:

Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi? 08/03/2019

Đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện để được bồi thường. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là đất không có Sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi?

Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường? 21/02/2019

Khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện sẽ được bồi thường theo quy định. Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong một số trường hợp sau.

Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 13/02/2019

Người sử dụng đất phải có đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì mới được bồi thường. Điều kiện bồi thường với mỗi đối tượng sử dụng đất là khác nhau.