bộ phận một cửa

Lọc bài viết theo:

Công khai số điện thoại công chức Bộ phận Một cửa 12/02/2019

Đây là một trong những nội dung được Bộ Giao thông Vận tải triển khai tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ.

Nhiều thủ tục về xây dựng được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa  12/10/2018

Ngày 09/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BXD công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Sẽ có chính sách riêng với công chức tại Bộ phận Một cửa 09/08/2018

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch 61/2018/NĐ-CP về chế độ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ 21/6, Bộ phận Một cửa phải lắp camera  27/04/2018

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Quang cao