Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Lọc bài viết theo:

Một phiên tòa dân sự được hoãn bao nhiêu lần? 21/05/2020

Một phiên tòa dân sự phải được xét xử kịp thời trong thời hạn do pháp luật quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, phiên tòa vẫn có thể được hoãn. Vậy, một phiên tòa dân sự sẽ được hoãn mấy lần?

Toàn bộ thời hạn khi giải quyết tranh chấp đất đai 28/11/2019

Sau khi hòa giải tại UBND cấp xã không thành nếu các bên muốn tiếp tục giải quyết tranh chấp thì khởi kiện tại Tòa án hoặc gửi đơn đề nghị UBND cấp có thẩm quyền giải quyết. Dưới đây là thời gian giải quyết tranh chấp đất đai.

Không nộp kèm chứng cứ, Tòa vẫn giải quyết đơn khởi kiện? 21/06/2019

Thông thường, khi gửi đơn khởi kiện, đương sự phải gửi kèm tài liệu chứng minh yêu cầu của mình có căn cứ. Vậy khi nào không gửi kèm chứng cứ, Tòa vẫn thụ lý giải quyết?

7 trường hợp bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện 03/06/2019

Sau khi các cá nhân, tổ chức gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thì Tòa án phải có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét có giải quyết hay trả lại đơn. Sau đây là 07 trường hợp Tòa án được trả lại đơn khởi kiện.

10 điểm cần lưu ý tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 khi khởi kiện  31/05/2019

Các tranh chấp về dân sự sẽ được giải quyết theo thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Trong đó đặc biệt chú trọng tới quyền khởi kiện của cá nhân, tổ chức. Dưới đây là tổng hợp 10 điểm cần lưu ý khi khởi kiện: