Bộ luật Lao động sửa đổi

Lọc bài viết theo:

Thêm trường hợp doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ 12/12/2019

Về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động mới được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 không chỉ thêm quyền lợi cho người lao động mà cả của người sử dụng lao động.

Người lao động được nghỉ việc luôn không cần lý do? 12/12/2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 chính thức thông qua Bộ luật Lao động mới được sửa đổi số 45/2019/QH14 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Chính thức bỏ Hợp đồng mùa vụ trong Bộ luật Lao động mới 12/12/2019

Đây là một trong những điểm nổi bật của Bộ luật Lao động sửa đổi số 45/2019/QH14 mới được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019 vừa qua.

Đã có Bộ luật Lao động 2019 vừa được thông qua 11/12/2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung nổi bật sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Chốt tăng tuổi nghỉ hưu vào sáng ngày 20/11/2019  23/10/2019

Theo lịch làm việc, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ 21/10 - 27/11/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó, sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng.

Tháng 10/2019 sẽ có Bộ luật Lao động sửa đổi 25/06/2018

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 57/2018/QH14 về xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018.

Sắp ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi 16/01/2018

Theo Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH, trong tháng 03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi...