Biểu thuế

Lọc bài viết theo:

Mới: 12 biểu mẫu về quản lý thuế áp dụng từ ngày 01/8/2021 18/06/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 01/8/2021.

Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống 0% từ 01/11/2019 18/09/2019

Ngày 16/9/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Chính phủ công bố 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  05/01/2018

Trong hai ngày 26/12/2017 và 27/12/2017, Chính phủ ban hành 10 Nghị định công bố 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam...