Tăng giảm cỡ chữ:

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch chính xác nhất hiện nay

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP, tuy nhiên, nội dung đã bị sửa đổi bởi Công văn 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016.

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch chuẩn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/20/to-khai-cai-chinh-ho-tich_2005142531.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1)       

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:             

Nơi cư trú: (2)   

Giấy tờ tùy thân: (3)      

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:              

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ...............................................................

cho người có tên dưới đây

Họ, chữ đệm, tên:            Giới tính:.....................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................

Dân tộc:........................................................Quốc tịch:..................

Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................

Nơi cư trú: (2)   ..................................................................................

Đã đăng ký (5)  .................. ngày......... tháng ......... năm ....... tại số: .... Quyển số:............. của ......................

Nội dung: (6)     

............................................................................................................ ............................. ..............................................................................

Lý do: ....................................... ....................................... ..................    

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 Làm tại ..............., ngày ...... tháng ......năm ...... 

                     Người yêu cầu

                                                                                                  

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

Ví dụ: thay đổi họ, tên/cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ/xác định lại dân tộc/bổ sung phần khai về quốc tịch

(5) Ghi rõ loại việc, giấy tờ hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

           Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

           Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hà Nội

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Ví dụ: Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh

           Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

           Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Tày

           Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam.

Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch chính xác nhất hiện nay
Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch chính xác nhất hiện nay (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch hiện nay được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

>> Ngày sinh trên Giấy khai sinh là ngày âm có hợp lệ không?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây