Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu. Trong hồ sơ thay đổi mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (mẫu ban hành kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/13/thong-bao-ve-viec-thay-doi-mau-con-dau_1304172849.doc

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu
của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ............................................     

Mã số doanh nghiệp: ...........................................................................

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ....................................................     

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ................................................     

- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: ..............................................     

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ(1)

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu): ...................................................................................

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ...................................................     

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày .... tháng ... năm ........................................

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)(2)

______________________

1. Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT (Ảnh minh họa)
 

Trường hợp nào doanh nghiệp phải thay đổi mẫu con dấu?

Đối chiếu với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu trong những trường hợp sau:

- Thay đổi tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp là nội dung bắt buộc phải có trên con dấu. Vì thế, khi thay đổi tên, doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi mẫu con dấu.

- Thay đổi trụ sở công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố: Thông thường, trên con dấu doanh nghiệp thường khắc cả thông tin quận/huyện và tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Vì thế, nếu thay đổi trụ sở khác quận/huyện/tỉnh thì cần thay đổi mẫu dấu. Nếu con dấu không khắc thông tin trụ sở thì không cần thay đổi mẫu dấu.

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp: Trên thực tế, loại hình doanh nghiệp thường đi kèm với tên doanh nghiệp và được thể hiện trên con dấu. Vì vậy khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp thì phải thực hiện khắc con dấu mới.

- Trong trường hợp mất con dấu, con dấu mờ, hỏng con dấu, con dấu bị mòn, méo… mà không thể tiếp tục sử dụng được thì doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi con dấu doanh nghiệp.

- Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.
 

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Khi phải thay đổi mẫu con dấu, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở:

- Thông báo thay đổi mẫu dấu;  

- Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp);

- Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.

Khi tiến hành thay đổi mẫu dấu, doanh nghiệp không mất phí.

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi loại hình doanh nghiệp
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi loại hình doanh nghiệp

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi loại hình doanh nghiệp

Khi bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như Giám đốc, Tổng giám đốc,… cần thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định. Trong đó, cần ban hàng Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty. Dưới đây, LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất 2022.