Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh cập nhật mới nhất [2023]

Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất hiện nay được ban hành tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Dưới đây là chi tiết mẫu và thủ tục thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh.

1. Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất hiện nay được ban hành tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐ:

TÊN HỘ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: .................

......, ngày...... tháng...... năm......

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ................................

Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: ...........................................

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ...............................

Điện thoại (nếu có): .......................  Fax (nếu có): ..............

Email (nếu có): ..............................  Website (nếu có): .......

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành viên hộ gia đình ủy quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh

Tặng cho hộ kinh doanh

Bán hộ kinh doanh

Thừa kế hộ kinh doanh

1. Người tặng cho/Người bán/Người chết/Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .................  Giới tính: .............

Sinh ngày: ...../...../..... Dân tộc: .....  Quốc tịch: ......

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Căn cước công dân

Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: .........................................

Ngày cấp: ..../..../.... Nơi cấp: ..........................................

Có giá trị đến ngày (nếu có): .../.../...

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ......................

Xã/Phường/Thị trấn:........................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..........................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................

Tỉnh/Thành phố: ............................................

Điện thoại (nếu có): ...................  Email (nếu có): ..........

2. Người được tặng cho/Người mua/Người thừa kế/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...........................  Giới tính: ……….

Sinh ngày: ......... /......... /.... Dân tộc: ............  Quốc tịch: ............

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Căn cước công dân

Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ..............................

Ngày cấp: ..../..../.... Nơi cấp: ...............................

Có giá trị đến ngày (nếu có): .../.../...

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .......................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................

Tỉnh/Thành phố: .................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .............

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................

Điện thoại (nếu có): ...................  Email (nếu có): ......................

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)1

CHỦ HỘ KINH DOANH TRƯỚC KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)2

(1) Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

(2) Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh gồm những gì?

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh
Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh cập nhật mới nhất (Ảnh minh họa)

Căn cứ tại khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

- Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;

- Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;

- Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3. Thay đổi chủ hộ kinh doanh có cần nộp lại giấy đăng ký hộ kinh doanh cũ?

Tại khoản 6 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

...

6. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Theo đó, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Bên cạnh đó, khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trên đây là Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.