Mẫu Thông báo tạm dừng thi công mới nhất và thủ tục thực hiện

Thi công xây dựng là nội dung quan trọng trong Hợp đồng xây dựng. Trường hợp vì ký do khách quan hoặc chủ quan mà phải dừng thi công phải thực hiện thông báo về việc tạm dừng thi công. Dưới đây là mẫu Thông báo tạm dừng thi công mới nhất.

1. Trường hợp nào tạm dừng thi công xây dựng?

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng thi công xây dựng là một trong các loại hợp đồng xây dựng. Việc tạm dừng thi công xây dựng sẽ được áp dụng theo quy định về tạm dừng thực hiện công việc hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 37 năm 2015, bên giao thầu có quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi bên nhận thầu vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Theo đó, Điều 40 Nghị định 27 quy định các trường hợp tạm dừng thi công như sau:

- Bên giao thầu tạm dừng thi công khi bên nhận thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

- Bên nhận thầu có quyền tạm dừng thi công khi bên giao thầu vi phạm các thỏa thuận về thanh toán như:

  • Không thanh toán đủ cho bên nhận thầu giá trị của giai đoạn thanh toán mà các bên đã thống nhất vượt quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán (trừ trường hợp khác);
  • Không có bảo đảm thanh toán cho các khối lượng sắp được thực hiện.
thong bao tam dung thi cong
Trường hợp tạm dừng thi công phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Thông báo tạm dừng thi công xây dựng thông dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

…..ngày,…….,tháng,….năm……

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG THI CÔNG

Kính gửi: …….. (Tên tổ chức nhận thầu)

1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu):

Tên giao dịch ...................................................

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà................. Chức vụ: ................

Địa chỉ: ..................................................

Tài khoản: ........................................

Mã số thuế: ............................................

Đăng ký kinh doanh (nếu có)………...........

Điện thoại:................... Email.. ..........................

2. Nhà thầu (Bên nhận thầu):

Tên giao dịch ............................................

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà................. Chức vụ: .............

Địa chỉ: ..................................................

Tài khoản: ...............................................

Mã số thuế: ............................

Đăng ký kinh doanh (nếu có)………..........................

Điện thoại:........................... Fax : ............................

E-mail: .........................................

Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số..........ngày....tháng....năm....(Trường hợp được uỷ quyền)

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch)

3. Lý do tạm ngừng thi công

3.1. …………………………………..

3.2. …………………………………..

4. Thời hạn tạm ngừng thi công

Thời hạn tạm ngừng thi công bắt đầu từ:…………..đến…………….

5. Kế hoạch tiếp tục thực hiện thi công

…….ngày……….tháng………..năm……

Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục tạm dừng thi công xây dựng thế nào?

Trước khi một bên tạm dừng thi công xây dựng phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước 28 ngày, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện.

Bên giao thầu, bên nhận thầu phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ khoản 2, Điều 51, Nghị định 37/2015/NĐ-CP, bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: Thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác.

Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể. Trường hợp bên tạm dừng thực hiện hợp đồng không thông báo hoặc lý do tạm dừng không phù hợp với quy định của hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia.

Trên đây là mẫu Thông báo tạm dừng thi công. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục