Mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót và cách xử lý

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là văn bản được nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay, văn bản này được thực hiện theo mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót và cách xử lý.

1. Mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót hiện hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o--------

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Kính gửi: (Cơ quan thuế)…………………………………………

Tên người nộp thuế:.............................................................

Mã số thuế:...........................................................................

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT

Mã CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

...., ngày...tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số người nộp thuế)

2. Gửi Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót vào thời điểm nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, khi phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế người bán được lựa chọn sử dụng mẫu Thông báo trên để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót.

Đồng thời, gửi Thông báo đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Ví dụ, ngày 01/7/2022, doanh nghiệp A lập hóa đơn số 0011 và đã được cơ quan thuế cấp mã. Đến ngày 15/07/2022, doanh nghiệp A phát hiện hóa đơn đã lập và được cấp mã có sai sót.

Khi đó, doanh nghiệp A phải gửi Thông báo theo mẫu số 04/SS/HĐĐT đến cơ quan thuế muộn nhật là ngày 30/09/2022 (nếu kê khai quý) hoặc ngày 31/08/2022 (nếu kê khai tháng).

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hóa đơn có sai sót vào tháng 11/2022 (quý 4) thì gửi Thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/11/2022 (nếu kê khai theo tháng) hoặc ngày 31/12/2022 (nếu kê khai theo quý).

thong bao hoa don dien tu co sai sot
Mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót và cách xử lý (Ảnh minh họa)

3. Cách xử lý hóa đơn có sai sót thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, khi phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót, doanh nghiệp cần xử lý như sau:

Trường hợp sai sót

Cách xử lý

Hóa đơn chưa gửi cho người mua có sai sót

- Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

- Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

- Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Hóa đơn đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót

- Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:

+ Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập.

+ Thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

- Trường hợp chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

+ Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót.

- Trường hợp có sai sót về mã số thuế; số tiền ghi trên hóa đơn, về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

+ Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

+ Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót.

Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

- Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

- Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

- Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán.

Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 02 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.

Trên đây là mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự, hình sự và chi tiết cách điền

Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự, hình sự và chi tiết cách điền

Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự, hình sự và chi tiết cách điền

Kháng cáo là một trong các quyền tố tụng quan trọng được ghi nhận trong các văn bản luật, đây cũng là một trong những cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm. Dưới đây là các mẫu Đơn kháng cáo vụ án hình sự, vụ án dân sự và hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mẫu Báo cáo định kỳ giám sát thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu Báo cáo định kỳ giám sát thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu Báo cáo định kỳ giám sát thi công xây dựng công trình mới nhất

Giám sát thi công đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư. Dưới đây là mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình mới nhất.