Mẫu Văn bản thỏa thuận đổi họ cho con và hướng dẫn cách viết

Bài viết này sẽ trình bày cụ thể về biểu mẫu văn bản thoả thuận đổi họ cho con cùng hướng dẫn chi tiết về cách điền cũng như một số thông tin liên quan đến việc đổi họ cho con.

1. Mẫu văn bản thoả thuận đổi họ cho con là gì?

1.1 Văn bản thoả thuận đổi họ cho con là gì?

Văn bản thoả thuận đổi họ cho con là loại giấy tờ được sử dụng để cha mẹ đổi họ cho con, được gửi tới Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã để làm thủ tục đính chính họ cho con từ họ này sang họ kia.

Theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, để được đổi họ, nếu con dưới 18 tuổi thì khi đổi họ cho con phải có sự đồng ý của cha mẹ người đó và được thể hiện việc đồng ý này trong Tờ khai.

Do đó, có thể thấy, mẫu văn bản thoả thuận đổi họ cho con chính là Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (gọi tắt là Tờ khai thay đổi họ cho con) được ban hành kèo theo phụ lục của Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

Như vậy, cha mẹ khi muốn đổi họ cho con dưới 18 tuổi thì không cần phải làm văn bản thoả thuận đổi họ cho con riêng biệt mà chỉ cần thể hiện nội dung thoả thuận đồng ý đổi họ cho con trong Tờ khai thay đổi họ cho con.

mẫu văn bản thỏa thuận đổi họ cho con
Văn bản thỏa thuận đổi họ cho con được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP (Ảnh minh hoạ)

1.2 Văn bản thoả thuận đổi họ cho con

Mẫu văn bản thoả thuận đổi họ cho con được quy định như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: ..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................

Giấy tờ tùy thân: .....................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:.........

Đề nghị cơ quan đăng ký việc .....................cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................

Giới tính:................Dân tộc:.......................Quốc tịch: .....................................

Nơi cư trú:  ...................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: .........................................................................................

Đã đăng ký  ...............tại............. ngày......... tháng ......... năm ........... số: ....... Quyển số:...........

Nội dung: .................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao: Có , Không ; số lượng:...........bản

Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

1.3 Hướng dẫn cách điền Văn bản thoả thuận đổi họ cho con

Nhìn chung, nội dung các điền mẫu Văn bản thoả thuận đổi họ cho con giống với hướng dẫn được nêu tại bài viết: Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới nhất 2023 và hướng dẫn cách viết.

Tuy nhiên, khi điền mẫu Văn bản thoả thuận đổi họ cho con, cha mẹ cần lưu ý một số mục sau đây:

- Mục “đã đăng ký”: Cha mẹ cần ghi rõ những thông tin về họ của con đã được khai sinh trước đây:

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ngày 05/01/2015, số 10 quyển số 01/2015 với tên là Nguyễn Văn A.

- Mục “nội dung”: Đây là phần quan trọng nhất trong Văn bản thoả thuận đổi họ cho con. Do đó, phần này, cha mẹ cần ghi rõ nội dung thay đổi họ cho con.

Ví dụ: Thay đổi họ cho con từ Nguyễn Văn A thành Trịnh Văn A.

- Mục “lý do”: Ghi rõ lý do thay đổi họ tương ứng với từng trường hợp được pháp luật cho phép.

Ví dụ: Thay đổi từ họ của mẹ nuôi thành họ của cha đẻ theo yêu cầu của cha đẻ.

2. Cần biết gì khi muốn đổi họ cho con?

Sau khi tìm hiểu về mẫu Văn bản thoả thuận đổi họ cho con, độc giả có thể tiếp tục theo dõi các quy định của pháp luật về vấn đề này. Cụ thể:

2.1 Trường hợp thay đổi họ cho con

Con chỉ được đổi họ nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại Điều 27 Bộ luật Dân sự hiện đang có hiệu lực. Cụ thể:

- Từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ và ngược lại.

- Từ họ của cha/mẹ đẻ sang họ của cha/mẹ nuôi theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi và ngược lại khi khi thôi làm con nuôi hoặc khi người này, cha mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đã thôi làm con nuôi theo họ của cha hoặc mẹ đẻ.

- Theo yêu cầu của cha mẹ đẻ và sự thoả thuận của cha mẹ phải được ghi rõ trong mẫu Văn bản thoả thuận đổi họ cho con hoặc khi xác định cha mẹ con con.

- Khi người bị lưu lạc đã tìm được nguồn gốc huyết thống của mình.

- Theo họ của vợ/chồng khi kết hôn với nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước đó hoặc khi họ lấy lại họ trước khi kết hôn.

- Khi cha, mẹ thay đổi họ.

- Trường hợp khác.

Do đó, không phải trường hợp nào muốn đổi họ cho con cũng được mà cần phải căn cứ vào trường hợp, điều kiện nêu trên.

Làm thế nào để thay đổi họ cho con?
Làm thế nào để thay đổi họ cho con? (Ảnh minh hoạ)

2.2 Trình tự đổi họ cho con

Để được đổi họ cho con, cha mẹ có thể thực hiện theo quy định tại Mục 5 Luật Hộ tịch như sau:

- Thẩm quyền đăng ký đổi họ cho con:

  • UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi đăng ký khai sinh trước đây với người chưa đủ 14 tuổi muốn thay đổi họ.
  • UBND cấp huyện nơi người này cư trú hoặc đăng ký khai sinh trước dây nếu người từ đủ 14 tuổi trở lên sống ở trong nước.

- Thời gian giải quyết: Từ 03 - 06 ngày tuỳ vào tính chất vụ việc có cần phải xác minh không.

- Hồ sơ cần nộp: Tờ khai cải chính hộ tịch.

- Hồ sơ cần xuất trình: Giấy khai sinh (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người yêu cầu (nếu có).

- Lệ phí: Theo quy định của từng tỉnh, thành phố.

Trên đây là bài viết về mẫu Văn bản thoả thuận đổi họ cho con. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2024

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.