Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng

 Mẫu văn bản phân chia tải sản thừa kế nêu rõ thông tin về người được thừa kế, thỏa thuận về phân chia tài sản... Mẫu văn bản này được lập ra khi cần phân chia tài sản thừa kế.


Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/01/may-giay-de-nghi-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan_0107161426.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày......tháng.....năm...... , tại ....................... Chúng tôi gồm có:

Ông (bà): ......................................., sinh ngày: ............................

Giấy chứng minh nhân dân số ................ cấp ngày............... tại.....

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................

Cùng vợ (chồng) là ..................................., sinh ngày: ....................

Giấy chứng minh nhân dân số .......................... cấp ngày ...........tại......

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................

..................................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo ..............của ông/bà ..............chết ngày
...... theo Giấy chứng tử số ................, quyển số: ............... do Uỷ ban nhân dân
............. cấp ngày .............

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ............... để lại như sau:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ..................................... không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng

Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế được nhiều người sử dụng (Ảnh minh họa)


Thứ tự người thừa kế được quy định như thế nào?

Điều 651, Bộ luật Dân sự 2015 quy định thứ tự người thừa kế theo pháp luật như sau:

-  Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

-  Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Cũng theo quy định tại Điều này, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

>> Chi tiết cách chia thừa kế theo pháp luật mới nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục