Mẫu Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng

Cùng với việc thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng là thỏa thuận khôi phục lại chế độ tài sản chung. Sau đây LuatVietnam xin giới thiệu đến Mẫu Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng.

Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng
Chế độ tài sản của vợ chồng

Tài sản của vợ chồng được xác lập thông qua hình thức thỏa thuận. Vì thế, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ chồng có thể thỏa thuận:

- Phân chia tài sản chung vợ chồng

- Nhập tài sản riêng vào tài sản chung

- Thỏa thuận khôi phục tài sản chung vợ chồng

Mẫu Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN

KHÔI PHỤC TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi gồm có:

- Ông:  ................................    Sinh năm:...........                                  

CMND/CCCD số: .............. do ......................................... cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

- Cùng vợ là bà:  ................................         Sinh năm:.............                                

CMND/CCCD số: .............. do ...............................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Ngày ………….., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số ………. ngày ………….. (1)

Nay, vì lý do: (2) …………………………………………………………………………...  

Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Tài sản chung của vợ chồng là : (3)………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

ĐIỀU 3

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng tính từ ngày (4) ………………. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, được các bên ký kết đầy đủ.

3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng và ký vào Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này để làm chứng.

                                   Vợ                                                                   Chồng

                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách soạn thảo văn bản

(1) Bởi đây là văn bản khôi phục lại tài sản chung của vợ chồng nên trước đó đã có văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung. Do đó, mục này cần phải nêu rõ căn cứ của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trước đó. Cụ thể :

- Nếu không công chứng thì nêu số văn bản và ngày ký văn bản

Ví dụ : Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số 123/VBTTPCTSCVC ngày 13/5/2019

- Nếu văn bản được công chứng thì nêu số công chứng, do Văn phòng/Phòng công chứng nào chứng nhận, ngày chứng nhận.

Ví dụ : Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số công chứng 123, quyển số 01 TP/CC-SCC/VBTT do Công chứng viên X của Văn phòng công chứng ABC chứng nhận ngày 13/5/2019

(2) Nêu rõ lý do vì sao không phân chia tài sản chung vợ chồng nữa mà muốn khôi phục lại tài sản chung.

(3) Liệt kê những tài sản chung trước đây đã được phân chia theo văn bản thỏa thuận tài sản chung như : Bất động sản, động sản, … kèm theo mô tả đặc điểm của từng loại tài sản. Đặc biệt, phải nêu rõ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của các loại tài sản này như :

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy đăng ký xe

- Thẻ tiết kiệm …

 (4) Ngày có hiệu lực của của văn bản thỏa thuận khôi phục tài sản chung. Thông thường các bên sẽ lấy ngày ký kết hợp đồng là ngày có hiệu lực của văn bản.

Trên đây là Mẫu Văn bản khôi phục lại tài sản chung của vợ chồng. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, mời đón đọc tại đây.

Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!