Mẫu Tờ trình xin kinh phí thuyết phục, phổ biến nhất 2022

Mẫu Tờ trình xin kinh phí là mẫu giấy tờ được sử dụng phô biến trong các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp. Dưới đây, LuatVietnam sẽ giới thiệu một số mẫu Tờ trình xin kinh phí phổ biến, áp dụng trong nhiều trường hợp.

1. Mẫu Tờ trình xin kinh phí là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn bản được dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc hay phê chuẩn một chủ trương, chính sách nào đó để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Với mỗi mục đích khác nhau, Tờ trình sẽ có tên gọi cụ thể khác nhau, trong đó mẫu Tờ trình xin kinh phí là mẫu giấy tờ được sử dụng tương đối phổ biến. Đây là mẫu giấy được các đơn vị, cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc hỗ trợ kinh phí sử dụng vào công việc nào đó của cơ quan.

Trong Tờ trình xin kinh phí cần nêu rõ lý do, mục đích của việc xin kinh phí, mức kinh phí cần hỗ trợ cũng như các đề xuất khác.

mai to trinh xin kinh phi
Tờ trình xin kinh phí được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình xin kinh phí trong một số trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình xin kinh phí chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ theo Quyết định......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vào tình hình thực tế tại .........................

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình xin kinh phí dành cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo ……………….

Căn cứ theo Quyết định ………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục đích ……………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên …………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………:

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí là: ………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ tịch UBND huyện .................

Căn cứ quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng phòng Phòng GD&ĐT .................. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ........

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường .....................

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ........-..........

Trường ..................... kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ........... xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ....... thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ......., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số lưu ý khi viết Tờ trình xin kinh phí

- Thể hiện rõ nhu cầu đề xuất và mong muốn được cấp kinh phí trong tổ chức;

- Thể hiện trong tính cần thiết của việc mua sắm trang thiết bị. Từ đó đảm bảo hiệu quả đối với nhu cầu sử dụng của đơn vị. Các trang thiết bị này cần được trang bị là nhu cầu tất yếu, gắn với hiệu quả làm việc tại tổ chức.

- Các nội dung cung cấp phải chính xác, thể hiện rõ nhu cầu cấp duyệt kinh phí cho mục đích mua sắm cụ thể.

- Phải có lý do thuyết phục cho việc xin kinh phí và trình bày cụ thể số tiền cần hỗ trợ, xin cấp. Xác định các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trang bị cho tổ chức. Đồng thời mô quả qua về giá tiền của mỗi thiết bị dựa trên tính toán, cân đối nhu cầu mua sắm.

Trên đây là một số mẫu Tờ trình xin kinh phí được dùng phổ biến. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Dưới đây là mẫu Báo cáo theo quy định mới nhất hiện nay.