Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam mới nhất

Đây là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

tờ khai xác nhận là người gốc Việt

Ý nghĩa của tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

Hiện nay, không thiếu người gốc Việt do sinh sống ở nước ngoài hoặc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên thường mang quốc tịch nước ngoài. Khi có nhu cầu đầu tư trong nước, thành lập doanh nghiệp, mua nhà tại Việt Nam, nhận di sản thừa kế…. thì việc xác nhận là người gốc Việt Nam có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng.

Khi có nhu cầu xin xác nhận là người gốc Việt cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Tờ khai (theo mẫu);

- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (bản sao);

- Chứng cứ chứng minh từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có người thân đã từng có quốc tịch Việt Nam … (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực);

- Các giấy tờ khác như: Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch; Giấy bảo lãnh…

Lúc này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, kiểm tra, đối chiếu, nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có gốc Việt Nam thì cấp giấy xác nhận là người gốc Việt; Nếu không đủ cơ sở thì thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI  XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Kính gửi:.... (tên cơ quan tiếp nhn, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: ……………………..……. Giới tính: ………….……

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………...

Nơi sinh: ………………………………………….………………………………

Địa chỉ cư trú:  ……………………………………………………………………

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ……………………...

…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch nưc ngoài (nếu có): …………………………………………..………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………….

số …………………………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ………………

tại …………………………………………………………………………………

Giấy tờ để chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của ngưi mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1) ……………………………………………………………………………….…

2) ………………………………………………….………………………………

3) ………………………….………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

tờ khai xác nhận là người gốc Việt

>> Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam chi tiết nhất 2019

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.