Mẫu Tờ khai hưởng chế độ tử tuất (mẫu 09-HSB) và hướng dẫn nộp

Chế độ tử tuất là một trong các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) được người lao động đặc biệt quan tâm. Trong đó, Tờ khai hưởng chế độ tử tuất là giấy tờ quan trọng bắt buộc phải có khi làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất.

1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm những giấy tờ gì?

Tùy theo từng trường hợp người lao động chết, nhân thân của họ sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ phù hợp để hưởng chế độ tử tuất.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH, giấy tơ cần chuẩn bị gồm:

- Trường hợp thân nhân người lao động đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:

+ Sổ BHXH;

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực;

+ Bản chính Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09-HSB);

+ Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (áp dụng với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm khả năng lao động);

+ Bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (áp dụng cho trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp);

+ Bản chính Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa (trường hợp thanh toán phí giám định y khoa).

-  Thân nhân người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực;

+ Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09-HSB);

+ Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm từ 81% trở lên hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm từ 81%) (Áp dụng với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm khả năng lao động).

+ Bản chính Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở giám định y khoa.

mau to khai huong che do tu tuat
Mẫu Tờ khai hưởng chế độ tử tuất mới nhất 2022 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ khai hưởng chế độ tử tuất mới nhất 2022


https://image.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2022/09/17/to-khai-cua-than-nhan_1709191233.doc

3. Hướng dẫn điền Tờ khai hưởng chế độ tử tuất của nhân thân

Dưới đây là hướng dẫn lập Tờ khai hưởng chế độ tử tuất theo mẫu 09A-HSB:

- (1) Người khai trong trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tử tuất một lần là người được các thân nhân ủy quyền (đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần là người được ủy quyền trong Mẫu số 16-HSB) nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) và trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có);

+ Trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người khai là người đại diện hợp pháp của thân nhân theo quy định của pháp luật dân sự;

+Trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì người khai là người được các thân nhân ủy quyền nhận trợ cấp tuất một lần.

Nếu chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà lựa chọn hưởng trợ cấp tuất 01 lần thì người khai là chính thân nhân đó.

Nếu các thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất tháng mà chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà có chung một người đại diện hợp pháp thì người khai là người đại diện hợp pháp và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần.

+ Trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về thừa kế thì tại cột "Mối quan hệ với người chết" trong Danh sách tại điểm 1 Mục III của Tờ khai, ghi: “người thừa kế” và người khai trong trường hợp này là người đại diện cho các thân nhân cùng hàng thừa kế nhận trợ cấp.

- (2) Kê khai tất cả thân nhân theo thứ tự con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng; nếu có người đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì kê khai người đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước.

Trường hợp thân nhân đã chết thì ghi "đã chết tháng… năm …" vào cột "địa chỉ nơi cư trú" và không phải kê khai cột "ngày tháng năm sinh" và 04 cột ngoài cùng bên phải;

- (3) Nếu đã có số định danh thì phải ghi số định danh; trường hơp chưa có số định danh thì ghi số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước, nếu không có thì không bắt buộc phải ghi;

- (4) Ghi rõ mức thu nhập thực tế hiện có từ nguồn thu nhập như tiền lương hoặc lương hưu hoặc loại trợ cấp hoặc các nguồn thu nhập cụ thể khác;

- (5) Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì ghi tỷ lệ % suy giảm khả năng lao động; nếu được cấp giấy xác nhận thương tật đặc biệt nặng thì ghi "thương tật 81%";

- (6) Ghi "đủ điều kiện" đối với thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nếu số thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhiều hơn 04 người thì các thân nhân thống nhất lựa chọn để khai tại danh sách này đủ 04 người theo thứ tự ưu tiên từ số 01 - 04, sau đó khai đến các thân nhân khác.

- (7) Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người khai: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Nếu Tờ khai từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương nơi xác nhận chữ ký của người khai.

- (8) Trường hợp thân nhân hưởng trợ cất tuất một lần cử người khai làm đại diện nhận tiền trợ cấp thì ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.

4. Nộp Tờ khai hưởng chế độ tử tuất đến đâu? Bằng hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 111, Điều 112 của Luật BHXH năm 2014, Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH, Tờ khai hưởng chế độ tử tuất kèm các giấy tờ khác được nộp tới cơ quan Bảo hiểm xã hội theo các phương thức sau đây:

Trường hợp người lao động đang đóng BHXH mà bị chết:

- Nộp hồ sơ giấy:

+ Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động chết: Thân nhân của người này nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động.

+ Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: Người sử dụng lao động phải nộp hồ cho cơ quan BHXH.

- Thông qua giao dịch điện tử:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn thân nhân người lao động kê khai thông tin, lập hồ sơ theo quy định; nhận hồ sơ giấy từ thân nhân người lao động; kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ quản lý.

+ Lập hồ sơ bằng Phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN;

+ Ký số trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH.

Trường hợp người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng chết:

- Nộp hồ sơ giấy:

Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động chết, thân nhân của người chết nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH.

- Thông qua giao dịch điện tử:

+ Thân nhân NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH;

+ Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phần quyền và nghĩa vụ của các bên: Tùy vào thỏa thuận cụ thể của các bên và loại hình du lịch mà để tiến hành thống nhất các điều khoản cụ thể về quyền và nghĩa vụ để trong hợp đồng, đảm bảo căn cứ cho việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.

- Phần điều khoản khác: Các bên có thể thỏa thuận thêm về các nội dung liên quan như bảo hiểm hành khách, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp,… nếu các bên có thỏa thuận.

Trên đây là Mẫu tờ khai hưởng chế độ tử tuất (mẫu 09-HSB) và hướng dẫn nộp. Nếu còn vướng mắc về các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006196 để được LuatVietnam hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh

Với sự phát triển và hội nhập quốc tế của thị trường, phụ lục hợp đồng tiếng Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong hợp đồng khi thỏa thuận, ký kết với khách hàng nước ngoài. Dưới đây, LuatVietnam sẽ cung cấp mẫu Phụ lục hợp đồng tiếng Anh.