Mẫu Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi là một nội dung đăng ký hộ tịch được quy định trong Luật Hộ tịch. Để được ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi, người nhận nuôi con nuôi cần gửi Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP) đến cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/08/to-khai-ghi-vao-so-ho-tich-viec-nuoi-con-nuoi_0806155614.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------- 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: (1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .............................................................................

Nơi cư trú: (2)..............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .....................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính ....

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

Dân tộc:............................................Quốc tịch: ....................................

Nơi cư trú: (2)....................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................

Là con nuôi của:

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………

Năm sinh: .............. Dân tộc: .............Quốc tịch: ……………

Nơi cư trú: (2) ............................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………

Năm sinh: .............. Dân tộc: ...............Quốc tịch: ………………

Nơi cư trú: (2) .............................................................................

Theo (4) ...................................số ..................do(5) ........................ cấp ngày ........... tháng ........ năm .......

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Làm tại: …………………, ngày .... tháng ... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

 

Mẫu Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi
Mẫu Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi.

Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

>> Thủ tục nhận con nuôi theo quy định mới nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục