Mẫu Tờ khai ghi chú ly hôn chuẩn và mới nhất hiện nay

Tờ khai ghi chú ly hôn mới nhất hiện nay được dùng theo mẫu ban hành kèm Thông tư 04/2020, mẫu này cũng thay thế cho tờ khai trước đây tại Thông tư 15/2015 của Bộ Tư pháp. 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/27/to-khai-ghi-chu-ly-hon_2711194101.docx

Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

Kính gửi: (1).................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .....................................................................................................

Quan hệ với người được ghi chú: ................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc (4)................................ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

Giới tính:....................... Dân tộc:..............................Quốc tịch: ................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ...................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay: (2) ...............................................................................................

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ....................................................................................

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:...................................................................................

Đã ......................................................... với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: .........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Giới tính: ............................... Dân tộc:..................................Quốc tịch: .....................

Giấy tờ tùy thân: (3) .....................................................................................................

Theo (5) .......................................................................................................................

số..........................................................................do(6)................................................
cấp ngày........... tháng ........ năm ......

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Đề nghị cấp bản sao(7): Có   Không                                NGƯỜI YÊU CẦU

Số lượng:…….bản                                                        (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)


Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú ly hôn.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc thực tế: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn

(5) Ghi rõ tên loại giấy tờ (Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác), số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn.

(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

TO KHAI GHI CHU LY HON Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn chuẩn và mới nhất hiện nay (Ảnh minh họa)


Các bước thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn

Căn cứ khoản 2, Điều 37 Nghị định 123/2015 của Chính phủ: Việc ghi chú ly hôn được thực hiện trong trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài.

Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gần nhất.

Điều 39, Nghị định này cũng nêu rõ hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ:

-  Tờ khai theo mẫu quy định (mẫu trên)

-  Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.

Hồ sơ này sẽ được nộp tại UBND cấp huyện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ 1900 6192 để được giải đáp nhanh nhất.

>> Thủ tục ly hôn: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

>> Mẫu Đơn ly hôn chuẩn của Tòa án và thủ tục ly hôn nhanh nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục