Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn và hướng dẫn

Tờ khai ghi chú việc kết hôn được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 2014.

tờ khai ghi chú kết hôn

Ý nghĩa của Tờ khai ghi chú kết hôn

Thủ tục ghi chú việc kết hôn nhằm công nhận quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Theo đó, việc ghi chú kết hôn hay ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện kết hôn được thực hiện khi thỏa mãn các điều kiện:

- Do công dân Việt Nam kết hôn với nhau hoặc với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài

- Tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn

- Nếu không đáp ứng điều kiện vẫn được ghi chú khi:

+ Không vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam

+ Hậu quả đã được khắc phục

+ Bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em

(Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Khi thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn thì một trong các loại giấy tờ mà người yêu cầu phải nộp là Tờ khai ghi chú kết hôn. Theo đó, tờ khai giúp cho cơ quan có thẩm quyền bước đầu xác minh quan hệ hôn nhân và các điều kiện để thực hiện việc ghi chú này.

Thủ tục thực hiện ghi chú kết hôn

Thủ tục thực hiện việc ghi chú kết hôn được quy định tại Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể gồm các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị các loại giấy tờ

- Tờ khai

- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

- Bản sao trích lục ghi chú ly hôn (nếu có)

- Văn bản ủy quyền (nếu có).

Bước 2: Đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để nộp hồ sơ

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để cấp trích lục hoặc từ chối yêu cầu.

tờ khai ghi chú kết hôn

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn mới nhất (Ảnh minh họa)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

Kính gửi: (1)................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................

Nơi cư trú: (2) ............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)....................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ..............

...........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................

Dân tộc: .............. Quốc tịch: ............

Nơi cư trú: (2)....................................

..........................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)

Họ, chữ đệm, tên bên nam: .............

............................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................

Dân tộc: ............... Quốc tịch: ............

Nơi cư trú: (2)......................................

............................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)

Đã đăng ký kết hôn tại(4) ........................ số .........................

cấp ngày........ tháng ...... năm .........................................

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5)

..............................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Làm tại: ……, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

...........................................

Hướng dẫn cách điền tờ khai

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới.

Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

Trên đây là mẫu và cách điền tờ khai ghi chú kết hôn cập nhật. Để tìm hiểu thêm các quy định khác về biểu mẫu, quý độc giả vui lòng xem tại đây.

>> Làm thế nào để được công nhận việc kết hôn ở nước ngoài?

tờ khai ghi chú kết hôn

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục