Tăng giảm font chữ:

Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất 2021

Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất được ban hành kèm Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, áp dụng cho trường hợp đánh mất đăng ký kết hôn, có nhu cầu đăng ký lại.


Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/16/Mau-don-xin-phuc-khao-bai-thi-tuyen-lop-10-THPT-nam-2020.docx_1607105338.do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN


Kính gửi: (1) ................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................

Nơi cư trú: (2).......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ:...................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ......................................

Nơi cư trú:(2)........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ......................................

Nơi cư trú:(2)........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................................................................

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)...................................................................................

.........................................ngày ………. tháng ……….năm................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)…………………………., Quyển số: (5).....          

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                    Làm tại: …………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 

Đề nghị cấp bản sao(6): Có  Không 

Số lượng:…….bản

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.

(2)  Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.       

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

mau to khai dang ky lai ket hon moi nhat

Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất (Ảnh minh họa)


Hồ sơ đăng ký lại kết hôn và thời hạn giải quyết

Theo quy định tại Điều 27, Nghị định 123/2015 của Chính phủ thì hồ sơ đăng ký lại kết hôn bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây.

Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định.

Bên cạnh đó, quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ 1900 6192 để được giải đáp nhanh nhất.

>> Thủ tục ly hôn: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

>> Mẫu Đơn ly hôn chuẩn của Tòa án và thủ tục ly hôn nhanh nhất
LuatVietnamLuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây