Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo Quyết định 166

LuatVietnam cung cấp Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 2-CBH) theo Quyết định 166/QĐ-BHXH khi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) có nhu cầu thay đổi thông tin đã đăng ký.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/18/Mau-Thong-bao-thay-doi-thong-tin-nguoi-huong_1806105143.doc

Ai cần đến Thông báo thay đổi thông tin người hưởng?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi có nhu cầu:

- Chuyển đổi phương thức nhận tiền từ tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại;

- Thay đổi tài khoản cá nhân;

- Thay đổi địa chỉ nơi nhận lương hưu, chế độ BHXH hàng tháng

Thì có trách nhiệm lập Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 2-CBH) thông qua bưu điện hoặc trực tiếp gửi  tới cơ quan BHXH nơi đăng ký ban đầu để được cập nhật thông tin người hưởng.

Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 2-CBH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã……………..

Tên tôi là: …………………………………………………………….….………

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................

Số sổ BHXH/Số định danh: .......................................................................

Số chứng minh nhân dân:…........................................................……....…

Ngày cấp:…........................…….. Nơi cấp:…...............................……......

Từ tháng………..năm……., đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Giới tính: ...........................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................

Số điện thoại người thân khi cần liên lạc: ........................................

Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:

Nhận bằng tiền mặt: ........

Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/ thành phố):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Nhận qua Tài khoản: .......

Số tài khoản cá nhân: ......................................................................

Ngân hàng nơi mở tài khoản: ..........................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

......, ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

I. Mục đích:

Để người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) thông báo với cơ quan BHXH khi:

- Có sự thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân;

- Đề nghị thay đổi nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng trong địa bàn tỉnh;

- Đề nghị thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH hàng tháng.

II. Đơn vị lập:

Người hưởng chế độ BHXH.

III. Phương pháp lập:

1. Người hưởng điền đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số định danh.

2. Ghi chính xác thời điểm bắt đầu thay đổi, bổ sung thông tin hưởng.

3. Điền đầy đủ đối với thông tin có thay đổi, thông tin nào không bổ sung, sửa đổi thì gạch chéo.

Trên đây là Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 2-CBH) mới nhất áp dụng từ ngày 01/5/2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/18/Mau-Thong-bao-thay-doi-thong-tin-nguoi-huong_1806105143.doc

>> Danh sách văn bản pháp luật hiện hành lĩnh vực Bảo hiểm

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục