Tăng giảm font chữ:

Mẫu Thông báo chậm lương do Covid-19 gửi người lao động

Nếu may mắn không thuộc trường hợp bị cho nghỉ việc do Covid-19, người lao động cũng có thể bị chậm lương do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Dưới đây là mẫu Thông báo chậm lương do Covid-19 để gửi cho người lao động.

Mẫu Thông báo chậm lương do Covid-19


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/26/thong-bao-cham-luong-do-covid-19_2603202420.doc

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….

……….,ngày…….tháng…....năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc chậm lương tháng…../2020)

Kính gửi: Nhân viên Công ty………….

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ nội dung các Hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty…………với nhân viên.

Nay, Công ty xin thông báo về việc chậm trả lương tháng……/2020

- Lý do về việc chậm trả lương: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; dù công ty đã dùng mọi biện pháp để khắc phục nhưng doanh thu vẫn sụt giảm, ảnh hưởng đến khả năng tài chính cũng như khả năng chi trả lương đúng hạn cho nhân viên.

Thời gian (dự kiến) trả lương vào ngày: ……………………

Hy vọng toàn thể nhân viên cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trân trọng./.

                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu Thông báo chậm lương do Covid-19  gửi người lao động (Ảnh minh họa)

 

Một số lưu ý khi doanh nghiệp chậm trả lương cho nhân viên

Pháp luật cho phép doanh nghiệp chậm trả lương cho nhân viên nếu doanh nghiệp đó bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì được trả chậm không quá 01 tháng.

Điều 96 Bộ luật Lao động 2012 cũng quy định doanh nghiệp chỉ được trả chậm không quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương (nếu chậm trả lương trên 15 ngày).

Trường hợp chậm trả lương dưới 15 ngày so với thỏa thuận, thì doanh nghiệp sẽ không phải trả thêm khoản lãi này.

Đối với mẫu Thông báo chậm trả lương do Covid-19 nêu trên, nếu doanh nghiệp chậm trả trên 15 ngày sẽ phải thêm nội dung cam kết thanh toán phần lãi đối với thời gian chậm trả.

Nếu không thể biết chính xác thời gian trả lương cho nhân viên, doanh nghiệp có thể sửa thành thời gian dự kiến trả lương. Tuy nhiên, thời gian này cũng không được quá 01 tháng so với thời hạn trả lương thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu chậm trả lương quá 01 tháng thì dù đã gửi đi Thông báo chậm trả lương cho người lao động, doanh nghiệp vẫn bị xử phạt. Hiện nay, mức phạt đối với doanh nghiệp trả lương không đúng hạn lên đến 100 triệu đồng.

>> Quyền lợi người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19

Tình Nguyễn

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: dịch Corona