Tăng giảm font chữ:

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất và hướng dẫn cách điền

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. LuatVietnam cung cấp Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất và hướng dẫn cách ghi chi tiết nhất hiện nay.

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất và hướng dẫn chi tiết nhất

http://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/03/22/Mau-so-yeu-ly-lich_2203081425.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:………………………...……………….Nam, nữ:………..……………

Sinh năm:…………………..…………..…………………………..………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1) :……………..……..…………….

Chứng minh thư nhân dân số:……………..…….cấp tại…….…..…………….

Ngày.............tháng……….năm …………..

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu (2)? ………………………………...……………...

Số (3)…………………………………………….

Ký hiệu (4)………………………………………

Họ và tên:……………………..…………………….Bí danh:…………………….

Tên thường gọi…………………………………………...…………..……………

Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại (5):……………………….....…..

Nguyên quán (6):……………………….…..………………………...…….…..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (7):………..………...……….………

Nơi ở hiện tại (8):…………………….………………………………………..……

Dân tộc:……………………..….Tôn giáo…………………………………....…...

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)….......................…………………………………………..……………

Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………..…………….....

Trình độ văn hóa (11)…………………Trình độ ngoại ngữ (12):..………..………

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm………..…..…....

Nơi kết nạp:…………………………………….…….…………………..………...

Kết nạp Đoàn TNCS HCM  ngày…….tháng..……năm………………….........

Nơi kết nạp:…………………………....………………..….……………………...

Tình trạng sức khỏe hiện nay (13):………………………..………………………

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14) ……………..…..…………………

Cấp bậc (15):…………………….Lương chính hiện nay (16):………….…...…....

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP) ………….. ngày xuất ngũ………..……......

Lý do:……….……………………..……………………..………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:…………….…………..….Tuổi…..……..Nghề nghiệp...…..……

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (17)

................................................................................……………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (18)

.....……………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (19) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

…………………………………………………………….…………………………

Họ và tên mẹ:………………….Tuổi………..Nghề nghiệp…………..………....

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (20)

.......................................................................……………………..……………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (21)

.......................................................................…………………..………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (22) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………….……

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị

của từng người)

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…………

Họ và tên vợ hoặc chồng:………..……………...……..Tuổi……………………

Nghề nghiệp:…………………………..…………………………………………...

Nơi làm việc (23):………………………..…………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (24):………...…………..…..……………………………………...

Họ và tên các con                               Tuổi             Nghề nghiệp

1)………………………………………….…………………………………………

2)………………………………………………………………….…………………

3)…………………………………………………………….………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):……….………………………………………………………….

Kỷ luật (27):…..……………………………………….……………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan           Ngày…….tháng………năm….

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường                Người khai ký tên

Hướng dẫn viết Sơ yếu lý lịch:

(1) (7) Ghi đúng địa chỉ theo Sổ hộ khẩu (số nhà, tổ/thôn, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

(2) Ghi rõ họ tên; chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; số điện thoại (nếu có) của người cần báo tin.

(3) (4) Người khai lý lịch không ghi mục này.

(5) (6) Ghi cụ thể xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(8) Ghi chi tiết số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(9) Có thể là cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, công nhân, công chức, viên chức, cán bộ,…

(10) Có thể là độc thân, kết hôn, ly hôn,…

(11) Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc 12/12 bổ túc văn hóa.

(12) Tùy thuộc trình độ ngoại ngữ của người khai lý lịch, có thể là: Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung,… Trình độ A, B, C.

(13) Tùy thuộc tình trạng sức khỏe thực tế của người khai lý lịch, có thể là: tốt, khá, trung bình, yếu.

(14) Tùy theo trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo của người khai, viết theo loại văn bằng được cấp. Liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.

(15) Ghi rõ thông tin bậc lương chính đang hưởng hiện nay (nếu có).

(16) Lương theo ngạch: nhân viên, chuyên viên, kỹ sư,… (nếu có).

(17 - 22) Ghi rõ quá trình từ khi sinh ra đến khi lớn lên về chỗ ở, nghề nghiệp, cơ quan làm việc, chức danh công việc hiện tại.

(23) Ghi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(24) Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(25) Tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu đến ngày tham gia hoạt động xã hội: học sinh, sinh viên trường nào, làm việc ở đâu, giữ chức vụ gì.

(26) Ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng.

(27) Ghi rõ ngày, tháng, năm, lý do bị kỷ luật, hình thức kỷ luật.
http://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/03/22/Mau-so-yeu-ly-lich_2203081425.doc

Trên đây là Mẫu Sơ yếu lý lịch và cách ghi chi tiết nhất. Cùng nằm trong bộ hồ sơ xin việc, bạn đọc có thể tham khảo thêm Mẫu Đơn xin việc tại đây.

Xem thêm:

Các loại thủ tục hành chính đang áp dụng hiện nay

Xác nhận tình trạng hôn nhân khi cư trú nhiều nơi thế nào?

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thùy Linh

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: Thủ tục hành chính sơ yếu lý lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!