Mẫu Quyết định sử dụng con dấu và lưu ý khi dùng con dấu trong doanh nghiệp

Khắc con dấu và quản lý con dấu là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi đã hoàn thành khắ con dấu, doanh nghiệp tiến hành công bố và ra Quyết định về việc sử dụng con dấu. Dưới đây là mẫu Quyết định sử dụng con dấu.

1. Quyết định sử dụng con dấu doanh nghiệp do ai ban hành?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP, con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Cũng theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP, con dấu gồm:

- Con dấu có hình Quốc huy;

- Con dấu có hình biểu tượng;

- Con dấu không có hình biểu tượng.

Các loại con dấu này được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận dấu của doanh nghiệp tồn tại dưới 02 hình thức bao gồm:

- Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

- Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thẩm quyền quyết định về số lượng con dấu, hình thức con dấu, nội dung con dấu và ra quyết định sử dụng con dấu là: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị và một số chủ thể khác theo quy định của Điều lệ công ty.

mau quyet dinh su dung con dau
Mẫu Quyết định sử dụng con dấu và lưu ý khi dùng con dấu trong doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Quyết định sử dụng con dấu doanh nghiệp mới nhất

2.1 Mẫu số 01

TÊN CÔNG TY

……..

Số: …/20.../QĐ-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… Ngày…. Tháng…. Năm…..

QUYẾT ĐỊNH

 (V/v: Sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mẫu con dấu của doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Mẫu con dấu …………………………………………………………

Mẫu con dấu

Ghi chú

Số lượng con dấu: …………………………….

Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: …..ngày ....... tháng ........ năm 20.......

Thời hạn sử dụng của con dấu: ………………………………

Con dấu được sử dụng để đóng dấu vào các loại văn bản, giấy tờ của công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao cho ông/ bà …………………….  công ty chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Giám đốc công ty và các thành viên công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

……….;

Lưu VP./.

……, ngày ......... tháng ........ năm 2021

GIÁM ĐỐC

2.2 Mẫu số 02

CÔNG TY TNHH XYZ

Số:  …….  /QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày …. tháng …. năm …

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Công Ty TNHH XYZ đã được chủ sở hữu thông qua ngày….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định về con dấu công ty như sau:

Hình thức con dấu: ……………………………..

Nội dung con dấu: Căn cứ ……………….. thì nội dung con dấu của doanh nghiệp sẽ gồm các nội dung sau:

Công ty TNHH XYZ

Mã số doanh nghiệp: ……………

Loại hình doanh nghiệp: …………..

Địa chỉ doanh nghiệp: ……………………….

Số lượng con dấu: .................

Điều 2: Giao ông ..................... (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như điều 3;

Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(ký tên, đóng dấu)

3. Lưu ý gì khi dùng con dấu trong doanh nghiệp

- Mẫu con dấu, số lượng con dấu được sử dụng trong doanh nghiệp: Đối với mẫu con dấu bao gồm hình thức, kích cỡ, nội dung; màu mực và số lượng con dấu sẽ do các chủ thể có thẩm quyền quyết định.

- Nội dung con dấu công ty: Luật Doanh nghiệp 2020 đã không còn bắt buộc mẫu con dấu của doanh nghiệp; phải thể hiện các thông tin về tên cũng như mã số doanh nghiệp nữa.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có quyền quyết định loại dấu; số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

Trên đây là mẫu Quyết định sử dụng con dấu. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.

Mẫu Giấy phép môi trường mới nhất và hồ sơ xin cấp giấy phép

Mẫu Giấy phép môi trường mới nhất và hồ sơ xin cấp giấy phép

Mẫu Giấy phép môi trường mới nhất và hồ sơ xin cấp giấy phép

Pháp luật quy định đối với một số dự án đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh… cần phải có Giấy phép môi trường để đảm bảo việc xây dựng, sản xuất kinh doanh không làm ảnh hưởng đến môi trường. Mẫu Giấy phép môi trường hiện nay là mẫu số 40 được ban hành tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.