Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

Sa thải là một trong những cách thức duy trì nề nếp, trật tự doanh nghiệp khá hiệu quả. LuatVietnam cung cấp Mẫu Quyết định sa thải mới nhất với những thông tin bổ ích.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/25/Mau-quyet-dinh-sa-thai_2504105441.doc

Trường hợp nào được sa thải nhân viên?

Không phải bất cứ khi nào, bất cứ lý do gì, người sử dụng lao động cũng có thể đuổi việc người lao động. Chính vì vậy, tránh việc làm dụng quyền hạn, pháp luật chỉ cho phép người sử dụng lao động sa thải nhân viên của mình khi có một trong các hành vi:

- Trộm cắp;

- Tham ô;

- Đánh bạc;

- Cố ý gây thương tích;

- Sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

- Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích;

- Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm khi chưa được xóa kỷ luật;

- Bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

- Tự ý bỏ việc 05 ngày/tháng hoặc 20 ngày/năm mà không có lý do chính đáng.

(Điều 126 Bộ luật Lao động 2012)

Sa thải thế nào cho đúng luật?

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với người lao động và chỉ trong những trường hợp đặc biệt nêu trên, người sử dụng lao động mới được áp dụng hình thức kỷ luật này.

Do vậy, để người lao động chấp thuận và không có khiếu nại, khiếu kiện, người sử dụng lao động phải tuân thủ nghiêm túc trình tự dưới đây:

Bước 1. Xác nhận hành vi vi phạm

Bước 2. Tổ chức chu đáo cuộc họp xử lý kỷ luật

Bước 3. Ra quyết định xử lý kỷ luật

Bước 4. Thông báo công khai quyết định xử lý kỷ luật

Xem chi tiết tại Mách nước doanh nghiệp để xử lý kỷ luật lao động được suôn sẻ

Trong suốt quá trình này, người sử dụng lao động phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc:

- Phải chứng minh được lỗi của người lao động;

- Phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn;

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; nếu là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

Bên cạnh đó, không được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật với một hành vi và không xử lý người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

(Điều 123 Bộ luật Lao động 2012)

Mẫu Quyết định sa thải mới nhất

CÔNG TY …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………

………., ngày ….. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (1)

Về việc: Sa thải ông/bà ……………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012;

Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ......................................................;

Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông/bà ………………… diễn ra ngày …. tháng …. năm……,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kỷ luật lao động ông/bà …………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………...

Hình thức kỷ luật: Sa thải.

Do mắc phải sai phạm (2):......………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông/bà …………………… được Công ty giải quyết đến hết ngày…… tháng …… năm…….

Chậm nhất trước ngày….. tháng ….. năm ……, ông/bà ………………… có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công cụ, dụng cụ, tài sản và công việc  cho phòng (3) ……………………..

Ông/bà ……………….. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ông/bà ………………;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Phòng………………..;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định sa thải

(1) Quyết định xử lý kỷ luật người lao động chỉ được ban hành sau khi diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

(2) Sai phạm của người bị sa thải phải là hành vi được pháp luật cho phép áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

(3) Phòng, ban, bộ phận nơi người lao động làm việc hoặc nơi có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ người bị sa thải.

Lưu ý: Sau khi ra quyết định sa thải, người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Cụ thể tại đây.

Người dùng Mẫu Quyết định sa thải này cũng có thể thay đổi một số nội dung để phù hợp với các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/25/Mau-quyet-dinh-sa-thai_2504105441.doc

Ngoài ra, để sử dụng các biểu mẫu khác trong quá trình làm việc, có thể tham khảo tại đây.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn và hướng dẫn cách điền

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn và hướng dẫn cách điền

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn và hướng dẫn cách điền

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn một số điều Luật hộ tịch 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP khi một cặp đôi vợ chồng đã đăng ký kết hôn vì nhiều nguyên nhân mà giờ phải đăng ký lại việc kết hôn.