Tăng giảm font chữ:

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp. Là căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng.


Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Ví dụ:

 

Đơn vị: Công ty TNHH xxx Việt Nam

 

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận: 

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

   

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

 

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ: 632

 

         Số: PX 002

Có: 156

 

- Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Xuân K         Địa chỉ (bộ phận): Công ty TNHH xxx Việt Nam (cơ sở 2)

- Lý do xuất kho: Xuất bán

- Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa      Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà 88, số xxx, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

 

Đơn

Số lượng

 

 

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Điều hòa Daikin inverter 9000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

ĐH-DK 09

Bộ

03

03

8.750.000 đồng

26.250.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

26.250.000 đồng

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):  26.250.000 đồng

- Số chứng từ gốc kèm theo: Hai mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.

 

 

 

                                               Ngày .... tháng ....năm...

 

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho
 

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị: số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn - có thể bỏ qua).

- Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

- Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

- Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

- Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

- Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

- Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

- Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

+ Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Liên 3: Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Trên đây là mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi khi xuất kho trong doanh nghiệp. Để sử dụng các biểu mẫu, chứng từ khác, doanh nghiệp hãy xem tại các biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của LuatVietnam.

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Chứng từ kế toán Biểu mẫu