5 mẫu Phiếu sinh hoạt hè 2023 [có kèm file tải về]

Mẫu Phiếu sinh hoạt hè là mẫu giấy được lập ra khi học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Dưới đây là 5 mẫu Phiếu sinh hoạt hè mới nhất năm 2023.

1. 5 mẫu Phiếu sinh hoạt hè năm 2023

Bạn đọc có thể tham khảo 06 mẫu Phiếu sinh hoạt hè mới nhất 2023 dưới đây:

1.1 Mẫu số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.......ngày ... tháng ....năm.......

PHIẾU GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã

Thực hiện công văn số ......... ngày.... tháng ....năm 20.....của HĐĐ huyện .............v/v triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 20.....

Liên đội trường ............ xã ........... giới thiệu:

Em:............… Lớp:……………….

Con ông (bà):……………..

Thôn:………………..

Xã:…………………..

Kết quả năm học: Học lực:............. Hạnh kiểm:……………………..

Về tham gia sinh hoạt tại thôn:.............. Xã:………………

Từ ngày ...........đến ngày……………..

Đề nghị BCH Đoàn xã …..........quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo kết quả với Liên đội trường.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Kính gửi Liên đội trường:………………….

BCH Đoàn Xã:……………….

Xác nhận em:…….. về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ ngày…... Tháng….. năm…… đến ngày…….. tháng…...... năm…..

Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………

Xác nhận của Đoàn xã

..... ngày…… tháng…… năm……

T.M BCH CHI ĐOÀN

1.2 Mẫu số 2

BCH ĐOÀN XÃ ………

BCH TRƯỜNG …………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ NĂM 20….

Kính gửi: - BCH Đoàn xã……….

- BCH Chi đoàn thôn:…………….

- BCH Chi đoàn trường…………….. giới thiệu em (Đ/c).............. Sinh ngày :…./…../……..Xóm: ……… Là đoàn viên (đội viên ,thiếu niên, nhi đồng) thuộc chi đội, (lớp)……. Về sinh hoạt tại chi đoàn thôn………từ ngày ……. đến ngày …..

Vậy đề nghị BCH Đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em: ………….về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Hạn nộp về chi đoàn trước ngày 01/6/20…

Nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày 31/8 -05/9/20….

Nộp về trường từ ngày 05/9 – 10/9/ 20….

TM.BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG …………

BÍ THƯ

NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN THÔN……………… KHI KẾT THÚC HÈ

NỘI DUNG

NGÀY THÁNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG

XẾP LOẠI

Ngày tham gia hoạt động

`Tổng số buổi tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức

Nhận xét, đánh giá, đề nghị của BCH Chi đoàn sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn:

................................................

TM. BCH CHI ĐOÀN THÔN

TM. BCH ĐOÀN XÃ

BÍ THƯ

BÍ THƯ

1.3 Mẫu số 3

SỞ GD&ĐT……………...

PHÒNG GD&ĐT............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU SINH HOẠT HÈ

Họ và tên:…………..

Học sinh lớp: …………… Trường: ………….

Nơi ở:………

Đăng ký sinh hoạt tại:…………..

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý

1. Các em có trách nhiệm tham gia sinh hoạt hè ở địa phương vui tươi lành mạnh và an toàn, cần tập trung vào những nội dung sau:

Đăng ký tham gia sinh hoạt và tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nơi mình sinh hoạt như: Tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích … Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi em ở. Tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”: Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ…

2. Trong bất cứ hoạt động nào, các em cũng phải thể hiện phẩm chất của học sinh văn minh - thanh lịch: Nói lời hay làm việc tốt; chấp hành nội quy công cộng; vâng lời ông, bà, cha, mẹ và thương yêu các anh, chị, em.

3. Đầu năm học 20.... – 20...., các em nộp phiếu này có nhận xét và xác nhận của Ban chỉ đạo hè địa phương cho thầy (cô) chủ nhiệm mới để thông báo kết quả và thành tích hoạt động hè năm 20.....

T/M BGH TRƯỜNG ……

HIỆU TRƯỞNG .............

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ ĐỊA PHƯƠNG

XÁC NHẬN CỦA BCĐ HÈ PHƯỜNG

……, ngày…tháng…năm.....

T/M BCĐ HÈ TỔ DÂN PHỐ…….

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.4 Mẫu số 4

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

....................

..., ngày...tháng...năm...

PHIẾU SINH HOẠT HÈ
------

Kính gửi: .....................

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG..............

Trân trọng giới thiệu

Em: ................. Sinh năm:

Trú quán tại:

Đang sinh hoạt tại chi Đoàn (chi Đội) ............... thuộc Đoàn (Liên đội) trường

Về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày....tháng....năm.... đến hết ngày....tháng...năm.....

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

TM. BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

Của Chi đoàn (khu dân cư): .......... đối với em: ............................

1. Tham gia (hay không tham gia) hoạt động:……………

2. Thời gian tham gia (đầy đủ, không đầy đủ):……………

3. Kết quả:

- Thành tích nổi bật:………………

- Hạn chế: ………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CẤP XÃ

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1.5 Mẫu số 5

BCH ĐOÀN HUYỆN............

BCH ĐOÀN TRƯỜNG.............

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU NHẬN XÉT SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã.................

BCH Đoàn trường..............giới thiệu: đồng chí: ........ là đoàn viên Chi đoàn.......... thuộc Đoàn trường..............

Về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thời gian từ .......... đến ...........

Đề nghị các đồng chí trong BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đoàn viên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương.

Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, Yếu, Kém) hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có)

......,ngày ..... tháng ..... năm.........

BCH Đoàn xã

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

......, ngày .....tháng .... năm .......

T/M BCH Đoàn Trường

Bí thư

(đã ký)

2. Phiếu sinh hoạt hè là gì? Có vai trò thế nào?

mẫu Phiếu sinh hoạt hè
Phiếu sinh hoạt hè là giấy tờ quen thuộc với mỗi học sinh dịp hè (Ảnh minh họa)

Phiếu sinh hoạt hè là giấy tờ cung cấp cho các học sinh hoặc sinh viên khi tham gia các chương trình hoạt động mùa hè của trường hoặc địa phương. Phiếu này gồm các thông tin:

- Hoạt động và chương trình mà học sinh, sinh viên sẽ tham gia hoặc đã tham gia;

- Các thông tin liên lạc của giáo viên hoặc nhân viên quản lý chương trình;

- Các giấy tờ cần thiết để tham gia chương trình…

Theo đó, Phiếu sinh hoạt hè có những vai trò sau:

- Cung cấp thông tin về chương trình, hoạt động sinh hoạt hè.

- Cung cấp thông tin liên lạc của giáo viên/nhân viên quản lý chương trình giúp họ có thể liên hệ và trao đổi thông tin khi cần thiết.

- Giúp nhà trường, gia đình và địa phương có thể quản lý tốt học sinh trong quá trình nghỉ hè, sinh hoạt học tập tại địa phương

- Phiếu sinh hoạt hè còn là một tài liệu để nhà trường có thể đánh giá khách quan việc sinh hoạt học tập và ý thức trách nhiệm của các học sinh khi ở địa phương, làm một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại.

3. Không đi sinh hoạt hè có bị hạ hạnh kiểm không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều học sinh cũng như phụ huynh quan tâm. Hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc sinh hoạt hè nhưng trong quy chế xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh tại điều 17 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 17. Rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè

Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, hình thức rèn luyện do hiệu trưởng quy định. Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến gia đình, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú. Cuối kỳ nghỉ hè, nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại lại về hạnh kiểm; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp.

Như vậy, có thể thấy mặc dù sinh hoạt hè không bắt buộc với toàn bộ học sinh nhưng đối với những học sinh có hạnh kiểm yếu là nhiệm vụ bắt buộc.

Đây là một trong những chương trình mùa hè dành cho các em học sinh. Hoạt động này cũng nhằm quản lý các học sinh khi được nghỉ hè, theo đó địa phương sẽ quản lý học sinh bằng cách tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia, từ đó đảm bảo rằng các em không bị sa vào các tệ nạn xã hội.

Trên đây là 5 mẫu Phiếu sinh hoạt hè mới nhất 2023. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Một số loại hình kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để thuận tiện hơn khi làm thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, trong bài viết này LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay.