Mẫu Phiếu nhập kho (Word, Excel) và hướng dẫn cách lập đúng luật

Mẫu Phiếu nhập kho thường được sử dụng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ thanh toán tiền hàng, ghi sổ kế toán... Hiện nay, mẫu Phiếu nhập kho là Mẫu số 01 - VT được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC133/2016/TT-BTC.

Mẫu Phiếu nhập kho 01 - VT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

File Wordhttp://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/23/Phieu-nhap-kho-mau-01-VT_2312141720.doc
File Excelhttp://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/23/Phieu-nhap-kho-mau-01-VT_2312141720.xlsx

Đơn vị: …………………..                                                          Mẫu số 01 - VT

Bộ phận: ..........................                                     (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                                                                                    ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


PHIẾU NHẬP KHO

                                                        Ngày....tháng....năm .......                           Nợ ………………..

                                                           Số: ………………….                                                  Có …………………..

- Họ và tên người giao: ………………………………………………………………..

- Theo ………………………. số ………………. ngày…..tháng……. năm……… của …………………

Nhập tại kho: ……………………………… địa điểm ………………………………………

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..............................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.................................

Ngày ... tháng...  năm...

 Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)


mau phieu nhap kho
Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập đúng luật (Ảnh minh họa)

Mẫu Phiếu nhập kho 01 - VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..                                                 Mẫu số 01 - VT

Bộ phận:..................                                           (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

                                                                 ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU NHẬP KHO

                                                        Ngày....tháng....năm .......                      Nợ ………………..

                                                           Số: ………………….                                           Có …………………..

- Họ và tên người giao: ………………………………………………………………..

- Theo ………………………. số ………………. ngày…..tháng……. năm……… của …………………

Nhập tại kho: ……………………………… địa điểm ………………………………………

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.............................

Ngày ... tháng...  năm...

 Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)


Hướng dẫn cách lập mẫu Phiếu nhập kho 01 - VT

Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho.

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).

Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.

Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hóa đơn,... tùy theo quy định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.

Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.

Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 02 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) hoặc 03 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 01 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 02 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 03 (nếu có) người giao hàng giữ.

Nếu như khi xác nhận số lượng nhập hàng cần Phiếu nhập kho thì khi xuất hàng hóa, cần sử dụng Phiếu xuất kho.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Khi có khiếu nại về kết quả khám nghĩa vụ quân sự hay lệnh gọi nhập ngũ,…công dân cần làm Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự nộp cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Vậy, mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự thế nào? Thủ tục khiếu nại thực hiện ra sao?

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây