Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển làm việc tại tổ chức nước ngoài

LuatVietnam cung cấp Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH, dành cho những ai có nhu cầu làm việc cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/07/Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-lao-dong_0706112805.doc

Cách tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tuyển lao động

Ngày nay, với cơ chế mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đã có không ít tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 75/2014/NĐ-CP, đó là cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao, văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời…

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà các tổ chức này không thể đưa người nước mình hoặc tổ chức mình sang làm việc trực tiếp tại Việt Nam. Do vậy, việc tuyển lao động Việt Nam là việc làm cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động.

Khi có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển đến tổ chức có thẩm quyền.

Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP nêu rõ, chỉ 02 tổ chức được quyền tuyển, quản lý lao động Việt Nam, đó là tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền và trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập.

Sau khi hết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị mà tổ chức có thẩm quyền không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển.

Dù được tuyển bởi tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam hay tổ chức, cá nhân nước ngoài thì người lao động cũng phải có Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

 

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

..…., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………….Giới tính:...............

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….Tại:...........................

3. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ......................................................

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: ....................................................

4. Dân tộc: ……………………..Tôn giáo: ..................................................

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ...................................................................

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú:..........................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................

8. Điện thoại: …………. Fax: ……….. E-mail: ...........................................

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ..................................................

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: .............................................

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .........................................................

12. Ngoại ngữ: ……………………. Trình độ: ............................................

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Đảng Cộng sản Việt Nam: .....................................................

13. Quá trình đào tạo

 

Stt

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng/chứng chỉ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14. Quá trình làm việc

Stt

Thời gian làm việc

(từ tháng năm đến tháng năm)

Nơi làm việc

(tên, địa chỉ)

Vị trí việc làm

(tên công việc, chức vụ)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con)

Stt

Họ và tên

Mối quan hệ

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Nơi làm việc

Vị trí việc làm

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

16. Khả năng, sở trường của bản thân

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm (tên công việc, nơi làm việc):...............................

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động;

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc;

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật./.

 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất cùng những thông tin liên quan dành cho người lao động có nhu cầu làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/07/Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-lao-dong_0706112805.doc

Để sử dụng các biểu mẫu khác do LuatVietnam cung cấp, mời Quý khách tham khảo tại đây.

>> Tổ chức nước ngoài có được tự tuyển lao động Việt Nam?

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục