Tăng giảm font chữ:

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển làm việc tại khu công nghiệp

LuatVietnam cung cấp Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH dành cho người lao động có nhu cầu làm việc tại các khu công nghiệp.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/11/Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-lao-dong-TT23_1106102254.doc

Hồ sơ ứng tuyển làm việc tại khu công nghiệp

Theo Nghị định 03/2014/NĐ-CP, người lao động có nhu cầu làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (gọi chung là khu công nghiệp) có thể được tuyển dụng trực tiếp bởi người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Các giấy tờ cần thiết khác.

Như vậy, dù trực tiếp đăng ký với người sử dụng lao động hay thông qua các tổ chức khác thì người lao động có nhu cầu làm việc tại khu công nghiệp cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên.

Sau khi có kết quả tuyển lao động, người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả trong 05 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển thì người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

..…., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ……………………………………….Giới tính:...............

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ..........................................................

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: ....................................................

Dân tộc: ………….……………..Tôn giáo: ..................................................

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: ..................................................................

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .........................................................

Ngoại ngữ: ……………………...…. Trình độ: ............................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................

Điện thoại: …………………. Fax: ………..….. E-mail: ...............................

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp/chứng chỉ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

III. Khả năng, sở trường

....................................................................................................................

....................................................................................................................

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: …………………………………………………........

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23 mới nhất cùng những thông tin liên quan dành cho người lao động có nhu cầu làm việc tại khu công nghiệp.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/11/Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-lao-dong-TT23_1106102254.doc

Để sử dụng các biểu mẫu khác do LuatVietnam cung cấp, mời Quý khách tham khảo tại đây.

>> Infographic: 20 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

Thùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: người lao động