Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2022 và hướng dẫn cách điền

Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức mới nhất hiện nay là Mẫu số HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức và hướng dẫn cách điền.

1. Khi nào viên chức cần làm Phiếu bổ sung lý lịch?

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là mẫu Phiếu do viên chức tự thực hiện kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức trong trường hợp cần thiết. Đây cũng là mẫu giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ viên chức nhằm giúp công tác quản lý viên chức chặt chẽ hơn.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 07/2019/TT-BNV, định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm hoăc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức hướng dẫn viên chức kê khai, bổ sung những thông tin phát sinh trong năm có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình, xã hội trên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức.

Đồng thời, viên chức phải nộp bổ sung ban sao các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm (nếu có) cùng với Phiếu bổ sung lý lịch viên chức.

Người kê khai Phiếu bổ sung lý lịch phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu các thông tin phát sinh tự kê khai không đầy đủ, không chính xác hoặc có sự gian lận.

mau phieu bo sung ly lich vien chuc
Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2022 và hướng dẫn cách điền (Ảnh minh họa)


 

2. Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch của viên chức mới nhất hiện nay

Cơ quan quản lý viên chức:.......................

Số hiệu viên chức: .......................................

Đơn vị sử dụng viên chức:..............................
 

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng ... năm ...  đến tháng ... năm ....)

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .....................................................................

2) Ngày tháng năm sinh:................................................. Giới tính (Nam/nữ)............................

3) Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................

4.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức:………….. Mã số:…......…………………

6) Bậc lương:…........ Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../…......... Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:………...

7) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ......./....../......, Ngày chính thức:......../........../...........

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng...

 

 

 

 

 

 

 

 II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 - Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

 

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)

..........................................................................................................

..........................................................................................................
 

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ ngày ....../....../........ đến ngày ....../..../....... . đi nước nào?  Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật - chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột ... )

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

....., ngày.....tháng....năm.....                      ....., ngày.....tháng....năm.....

           Người khai bổ sung                            Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

        (Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

- Ở phần đầu phiếu, cần ghi rõ các thông tin sau:

+ Tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức và số hiệu viên chức.

+ Tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (ghi rõ thời gian từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào)

+ Các thông tin về cá nhân như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại, chức danh nghề, mã số, bậc lương...

+ Các thông tin về kết nạp Đảng: Ngày kết nạp Đảng và ngày chuyển Đảng chính thức.

- Phần nội dung chính:

+ Ghi rõ toàn bộ những thay đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác. Trong đó, ghi cụ thể các chức danh, chức vụ mà mình được bổ nhiệm, miễn nhiệm, bầu cử hoặc điều động công tác, những thay đổi về đơn vị công tác, nội dung công việc, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

+ Ghi rõ những thay đổi của viên chức trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học)

+ Ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

+ Khai chi tiết về thời gian công tác ở nước (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng): Đến nước nào? Làm gì? Tại cơ quan, tổ chức nào?

+ Tình trạng sức khỏe viên chức ở thời điểm hiện tại.

+ Về kinh tế: Kê khai những phát sinh về tài sản mới mà bản thân viên chức có do tự mua hay được thừa kế, được cho.

+ Kê khai những thay đổi về gia đình (thay đổi về số lượng thành viên, về kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức).

- Phần cuối phiếu: Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập phiếu và ký, ghi rõ họ tên lên phiếu.

Trên đây là mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức. Trường hợp cần tư vấn giải quyết hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 .

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.