Mẫu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất hiện nay

Hiện nay, mẫu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất được quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTP. Biết được mẫu này, người dân sẽ biết được nội dung mà Phiếu lý lịch tư pháp cung cấp.

Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 1

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/04/MS_06._phieuso1_0412114040.doc

…..…………….

……………………………..(1)

---------------

Số: ……./....... .......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
………, ngày…… tháng …… năm………


PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ và tên (2):.......................................

2.Giới tính………

3. Ngày, tháng, năm sinh:….../…../…… 4. Nơi sinh (3):…………

5. Quốc tịch:.........................................

6. Nơi thường trú (4): …………………

7. Nơi tạm trú (5): ………………………

8. Giấy CMND/Hộ chiếu: ...............(6) Số: …………

Cấp ngày...........tháng..........năm..............Tại: …………

9. Tình trạng án tích:.............................................................................................................................

STT

SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN

TỘI DANH

HÌNH PHẠT CHÍNH

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (7): ...........

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM, TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

NGƯỜI LẬP PHIẾU     ………………………….(8)

(Ký, ghi rõ họ tên)       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3. Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6. Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7. Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

8. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

mau ly lich tu phap
Mẫu lý lịch tư pháp mới nhất có những nội dung gì? (Ảnh minh họa)

Mẫu lý lịch tư pháp số 2

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/04/MS_07._phieuso2_0412114054.doc

..........................................

……………………….(1)

---------------

Số: …………./………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ………, ngày……. tháng …… năm…


PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họvà tên (2)....................................................

2. Giới tính:…………....

3. Ngày, tháng, năm sinh:...../...../........4. Nơi sinh (3):………

5. Quốc tịch:...................................……………………………

6. Nơi thường trú (4):............................................................

7. Nơi tạm trú (5):.................................................................

8. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… (6) Số:............

Cấp ngày........tháng .......năm...............Tại:............................

9. Họ và tên cha:....................................................................

10. Họ và tên mẹ:...................................................................

11. Họ và tên vợ/chồng:..........................................................

12. Tình trạng án tích………………………………………

Bản án số ...../ .........ngày .......tháng.......năm.........

của Tòa án nhân dân .............................................

Tội danh - Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng: ........

Hình phạt chính:.....................................................

Hình phạt bổ sung:..................................................

Nghĩa vụ dân sự, án phí:.........................................

Tình trạng thi hành án:..............................................

Xóa án tích (8):.......................................................

Ghi chú:……………………………………………

13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:………

Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định.

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm

Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

NGƯỜI LẬP PHIẾU              ………………………….(9)

(Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú

1. Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3. Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6. Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7. Đối với người không bị kết án thì ghi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Đối với người đã bị kết án thì ghi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

8. Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm….

Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

9. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Nếu còn thắc mắc về lý lịch tư pháp, độc giả liên hệ 1900 6192 để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.