Toàn bộ 14 biểu mẫu để hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19

Những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ phải làm Đơn đề nghị hỗ trợ hoặc doanh nghiệp/chính quyền địa phương phải lập Danh sách người đủ điều kiện hưởng làm cơ sở để nhận hỗ trợ. Dưới đây là toàn bộ 14 mẫu hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19.

Mẫu dành cho người lao động (NLĐ)

1. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trường hợp này, NLĐ gửi Đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau cho UBND cấp xã:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Quyết định thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

NLĐ tải Đề nghị hỗ trợ dưới đây:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/de-nghi-ho-tro-nld-khong-du-dieu-kien-huong-tro-cap-that-nghiep_2704105915_2611163411.doc

 2. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

NLĐ tải mẫu đơn Đề nghị hỗ trợ dưới đây và gửi cho UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/nld-khong-co-hdld-bi-mat-viec_2704105915_2611164137.doc

 Toàn bộ 14 mẫu hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)
Toàn bộ 14 biểu mẫu hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)

Mẫu dành cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

3. Mẫu Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Trường hợp này, doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan BHXH xác nhận vào Danh sách này. Sau đó, gửi kèm các giấy tờ sau cho UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở:

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020;

- Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tải mẫu Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương dưới đây:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/danh-sach-nguoi-lao-dong-tam-hoan-thuc-hien-hdld_2704105915.doc

4. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Để được nhận hỗ trợ, hộ kinh doanh gửi đơn Đề nghị hỗ trợ kèm theo Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC tới UBND cấp xã.

Hộ kinh doanh tải mẫu Đề nghị hỗ trợ dưới đây:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/de-nghi-ho-tro-ho-kinh-doanh_2704122031.doc

5. Mẫu Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ

Đơn vị đủ điều kiện vay vốn gửi Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động kèm theo các giấy tờ sau cho UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân):

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài);

- Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

Tải mẫu Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc dưới đây:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/vay-von-tra-luong-ngung-viec_2704105915.doc

6. Mẫu Danh sách NLĐ bị ngừng việc

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/nld-bi-ngung-viec-cua-dn_2704105915.doc

Mẫu dành cho UBND

7. Mẫu Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ (cấp huyện)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ra-soat-nguoi-co-cong_2704105915.doc

8. Mẫu Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn (cấp tỉnh)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ds-ho-tro-nguoi-co-cong_2704105915.doc

9. Mẫu Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/doi-tuong-bao-tro-xa-hoi_2704105915.doc

10. Mẫu Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ds-ho-ngheo_2704105915.doc

11. Mẫu Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ds-ho-can-ngheo_2704105915.doc

12. Mẫu Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/tong-hop-ho-ngheo-can-ngheo_2704105915.doc

13. Mẫu Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ds-nsdld-vay-von-tra-luong-ngung-vie_2704105915.doc

14. Mẫu Danh sách NLĐ ngừng việc (cấp tỉnh)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/27/ds-nld-ngung-viec-cap-tinh_2704105915.doc
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.